Build the Town – památník Ladislava Sutnara

 
  • Výstava
  • Hlavní program

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Zobrazit na mapě
16. 09. - 31. 12.

Věhlasná Sutnarova stavebnice Postav si město – Build theTown se stala inspirací pro nový umělecký objekt, který bude od poloviny září umístěn před budovou Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v univerzitním areálu ZČU. Socha, jež měla původně stát v pěší zóně Riegrova před Galerií Ladislava Sutnara, je zároveň památníkem připomínajícím tohoto světoznámého designéra a plzeňského rodáka. S myšlenkou zvětšit bloky stavebnice do podoby sochy či venkovní instalace přišel už před několika lety Sutnarův syn Radoslav, jeho vize je nyní díky projektu Návrat Ladislava Sutnara realizována. Zvětšená stavebnice však není jen sochou či statickým pomníkem Sutnarovu géniu. Kompozice z betonových bloků připomínajících barevné dílky stavebnice bude sloužit i k posezení a odpočinku.

Slavnostní odhalení památníku se uskuteční ve středu 16. 9. od 14 hod. před budovou Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.
Realizace památníku Ladislava Sutnara je součástí dlouhodobého projektu Návrat Ladislava Sutnara, který si klade za cíl navrátit tuto významnou osobnost světového designu do vlasti, kde byl Sutnar minulými režimy cíleně vymazáván z kulturních dějin.

Foto / video

O autorech

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara - Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS) Západočeské univerzity v Plzni je moderní umělecká škola, jejíž studenti získávají pod vedením řady významných českých umělců bakalářské a magisterské vzdělání v širokém spektru oborů zaměřených zejména na design a užité umění. Jak název napovídá, škola svojí činností a filozofií navazuje na inspirativní odkaz významného plzeňského rodáka a mezinárodně uznávaného česko-amerického designéra Ladislava Sutnara. Fakulta se významně podílí na projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, provozuje Galerii Ladislava Sutnara, každoročně udílí prestižní Cenu Ladislava Sutnara, organizuje výtvarné kurzy pro veřejnost včetně mezinárodní letní školy umění ArtCamp, spolupracuje s řadou českých i zahraničních kulturních a vzdělávacích institucí a aktivně pracuje na propojování uměleckých oborů s obory technickými i dramatickými. 

Související akce

21.05.
Výstava Hlavní program Ladislav Sutnar - Venuše

Galerie města Plzně představuje prostřednictvím výběru obrazů a tisků z veřejných i soukromých sbírek další oblast tvorby světově uznávaného designéra a plzeňského rodáka Ladislava Sutnara, totiž jeho slavné Venuše. Cyklus ženských aktů, které Sutnar vytvořil v 60. a 70. letech 20. století patří dle kurátora výstavy prof. Tomáše Vlčka k těm nejzáhadnějším a nejvíce diskutovaným Sutnarovým projevům.

16.05.
Výstava Hlavní program Ladislav Sutnar – Užitá tvorba

Představu o estetických hodnotách Sutnarova pokrokového funkcionalistického designu z třicátých let zprostředkovává a umocňuje nejen početný soubor exponátů, poprvé zahrnující všechny varianty proslulých porcelánových a skleněných stolních souprav, jídelních příborů či dalších kovových doplňků navržených pro Krásnou jizbu.

 

12.03.
Výstava Hlavní programPartnerská spolupráce Ladislav Sutnar – Knižní tvorba

Výstava Ladislav Sutnar – knižní tvorba v Galerii Ladislava Sutnara v Plzni je jednou z nosných součástí projektu souběžně probíhajících galerijních a muzejních výstav sledujících a z různých pohledů mapujících život a tvorbu významného plzeňského rodáka, všestranného průmyslového návrháře, grafického designéra, pedagoga a malíře Ladislava Sutnara.

05.06.
Výstava Hlavní programPartnerská spolupráce Hommage à Sutnar – Evropa, kultura

Výstava představuje plakáty vytvořené studenty čtyř evropských vysokých uměleckých škol během společných workshopů vedených prof. Karlem Míškem z Katedry vizuální komunikace FUD UJEP a pedagogy participujících škol.

22.05.
Výstava Hlavní programPartnerská spolupráce Inspirace Sutnar

Výstava zaměřená na přiblížení Sutnarovy tvorby v oblasti grafického designu a knižní kultury.

14.09.
Výstava Hlavní programPartnerská spolupráce Ladislav Sutnar - Evropa - kultura

Připravovaná výstava na letišti Václava Havla v Praze bude monumentální verzí výstavy plakátové tvorby studentů evropských uměleckých škol Hommage à Sutnar – Evropa, kultura. Ta je součástí rozsáhlého projektu Návrat Ladislava Sutnara, který za podpory Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015 realizuje Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU s partnery.

25.06.
Výstava Hlavní program Ladislav Sutnar – světový designér z Plzně

Stálá expozice v hlavní budově Západočeského muzea v Plzni připomínající dílo a význam celosvětově uznávaného designéra a plzeňského rodáka Ladislava Sutnara představuje v reprezentativním průřezu všechny obory jeho mnohostranné a rozsáhlé tvorby.