Camera Machine: Krása nelítostných časů

 
  • Hudba
  • Partnerská spolupráce
25. 04. 20:00

Plzeň 2015 a Plzeňská filharmonie vás zvou na světovou premiéru kompozice pro sóla, orchestr, soudobý tanec, recitaci a audiovizuální umění: CAMERA MACHINE - krása nelítostných časů. Projekt je dílem skladatele a dirigenta Romana Z. Nováka žijícího a dlouhodobě působícího v Německu. Představení je koncipováno jako site specific kompozice se scénografií a kostýmy navrženými přímo pro DEPO2015 - objekt bývalého autobusového depa, který se pro rok 2015 stává jedním z center programu Plzně 2015. Tématem představení bude průmyslový a technický vývoj a bude rozehrávat vztahy mezi člověkem a strojem, mechaniku pohybu nebo pohyb zvuku. Autor využívá kompoziční techniky 20. a 21. století jak v nástrojových partech, tak v práci s lidským hlasem a recitací v podobě prezentací fragmentů textů a básní na dané téma. Součástí představení je i tanec nebo velkoplošná projekce animací, které částečně vznikají živě přímo na místě. Tu obstarají studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara při ZČU. Najděte si čas a buďte krásně (ne)lítostní na koncertu Camera Machine!

Foto / video

O autorech

Plzeňská filharmonie

Plzeňská filharmonie o.p.s. má statut obecně prospěšné společnosti, jejíž základní funkcí je šíření a popularizace kulturních hodnot v oblasti hudby. Toto poslání naplňuje Plzeňská filharmonie jak pravidelnou koncertní činností v podobě abonentních řad, speciálních koncertů a domácích i zahraničních zájezdů, tak nahráváním zvukových nosičů. Důležitou složkou aktivit orchestru je podpora mladých umělců a současné hudební tvorby.

Plzeň 2015

Tento projekt finančně podpořila Plzeň 2015, o.p.s.

Související akce