Ladislav Sutnar – Knižní tvorba

 
  • Výstava
  • Hlavní program
  • Partnerská spolupráce

Galerie Ladislava Sutnara

Zobrazit na mapě
12. 03. 10:00 - 29. 08. 18:00

út-pá 11.00-18.00, so 10.00-15.00 
ZDARMA

Výstava Ladislav Sutnar – knižní tvorba v Galerii Ladislava Sutnara v Plzni je jednou z nosných součástí projektu souběžně probíhajících galerijních a muzejních výstav sledujících a z různých pohledů mapujících život a tvorbu významného plzeňského rodáka, všestranného průmyslového návrháře, grafického designéra, pedagoga a malíře Ladislava Sutnara. Je pořádána Fakultuu designu a umění Ladislava Sutnara ZČU ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni v rámci zastřešujícího projektu Návrat Ladislava Sutnara, který je jednou ze stěžejních součástí projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.

V rozsáhlé a široce rozvětvené umělecké a designerské činnosti Ladislava Sutnara zaujímá knižní tvorba nesporně přední a významné místo. Typografické úpravě knih, časopisů či různých příležitostných a firemních tiskovin a tiskopisů Sutnar věnoval podstatnou část svého uměleckého života a nalezl v ní nejviditelnější prostředek k vyjádření svého názoru na roli, smysl a přínos umění vizuální informace. 

Výstava prostřednictvím několika desítek reprezentativních příkladů Sutnarových prací vybraných ze soukromých sbírek postupně přibližuje jednotlivé etapy umělcovy tvorby v oblasti knižní tvorby a typografického designu. Počínaje dvacátými léty 20. století je sledován Sutnarův přístup k účelnému řešení časopiseckých a knižních obálek, úpravy textu i vazby knih směřující k projevu v duchu „nové typografie“. Návštěvníci se tak vedle prvních prací pro Sutnarova plzeňského přítele Václava Fryčka či úprav obálek výtvarného sborníku Umělecké besedy Život či časopisu Směr z poloviny dvacátých let budou moci bezprostředně seznámit s obsažným výběrem návrhů z umělcovy vrcholné tvorby. Početnou část expozice tvoří desítky typografických úprav knižních edic nakladatelství Družstevní práce, jehož výtvarným redaktorem byl Ladislav Sutnar roku 1929 jmenován. Kam v době kolem roku 1930 směřoval Sutnarův výtvarný názor a vývoj v oblasti nové typografie dokumentuje progresívní vzhled časopisů, které v tomto období graficky redigoval – časopis Výtvarné snahy, revue Panorama pro Družstevní práci či „magazínu moderní doby“ Žijeme.

Další výraznou, umělecky i pedagogicky významnou etapu Sutnarovy tvorby, kterou výstava připomíná, je období jeho působení v čele Státní grafické školy v Praze. Zde se zaměřil na využití a roli fotografie jako avantgardního výtvarného prostředku, na možnosti fotografie v soudobé knižní kultuře a umění reklamy.

 

(foto: MgA. Said Ismail)

Foto / video

O autorech

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara - Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS) Západočeské univerzity v Plzni je moderní umělecká škola, jejíž studenti získávají pod vedením řady významných českých umělců bakalářské a magisterské vzdělání v širokém spektru oborů zaměřených zejména na design a užité umění. Jak název napovídá, škola svojí činností a filozofií navazuje na inspirativní odkaz významného plzeňského rodáka a mezinárodně uznávaného česko-amerického designéra Ladislava Sutnara. Fakulta se významně podílí na projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, provozuje Galerii Ladislava Sutnara, každoročně udílí prestižní Cenu Ladislava Sutnara, organizuje výtvarné kurzy pro veřejnost včetně mezinárodní letní školy umění ArtCamp, spolupracuje s řadou českých i zahraničních kulturních a vzdělávacích institucí a aktivně pracuje na propojování uměleckých oborů s obory technickými i dramatickými. 

Západočeské muzeum v Plzni

Západočeské muzeum v Plzni bylo založeno v roce 1878 a patří k největším muzejním ústavům v ČR. Ve svých sbírkách uchovává přes 2 miliony předmětů ze všech oblastí vývoje přírody a společnosti. Kromě sbírkotvorné a vědecko-výzkumné práce vykazuje také rozsáhlou ediční činnost. Západočeské muzeum v Plzni tvoří tyto objekty: Hlavní budova, Národopisné muzeum Plzeňska, Muzeum loutek, Muzeum církevního umění plzeňské diecéze a Muzeum Dr. Šimona Adlera. Muzeum pořádá výstavy, přednášky, doprovodné programy, tvůrčí dílny, odborné semináře a konference.

Plzeň 2015 Evropské hlavní město kultury

 

Plzeň 2015 je hrdým partnerem tohoto projektu.

Související akce

21.05.
Výstava Hlavní program Ladislav Sutnar - Venuše

Galerie města Plzně představuje prostřednictvím výběru obrazů a tisků z veřejných i soukromých sbírek další oblast tvorby světově uznávaného designéra a plzeňského rodáka Ladislava Sutnara, totiž jeho slavné Venuše. Cyklus ženských aktů, které Sutnar vytvořil v 60. a 70. letech 20. století patří dle kurátora výstavy prof. Tomáše Vlčka k těm nejzáhadnějším a nejvíce diskutovaným Sutnarovým projevům.

22.05.
Výstava Hlavní programPartnerská spolupráce Inspirace Sutnar

Výstava zaměřená na přiblížení Sutnarovy tvorby v oblasti grafického designu a knižní kultury.

16.05.
Výstava Hlavní program Ladislav Sutnar – Užitá tvorba

Představu o estetických hodnotách Sutnarova pokrokového funkcionalistického designu z třicátých let zprostředkovává a umocňuje nejen početný soubor exponátů, poprvé zahrnující všechny varianty proslulých porcelánových a skleněných stolních souprav, jídelních příborů či dalších kovových doplňků navržených pro Krásnou jizbu.

 

05.06.
Výstava Hlavní programPartnerská spolupráce Hommage à Sutnar – Evropa, kultura

Výstava představuje plakáty vytvořené studenty čtyř evropských vysokých uměleckých škol během společných workshopů vedených prof. Karlem Míškem z Katedry vizuální komunikace FUD UJEP a pedagogy participujících škol.

14.09.
Výstava Hlavní programPartnerská spolupráce Ladislav Sutnar - Evropa - kultura

Připravovaná výstava na letišti Václava Havla v Praze bude monumentální verzí výstavy plakátové tvorby studentů evropských uměleckých škol Hommage à Sutnar – Evropa, kultura. Ta je součástí rozsáhlého projektu Návrat Ladislava Sutnara, který za podpory Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015 realizuje Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU s partnery.

25.06.
Výstava Hlavní program Ladislav Sutnar – světový designér z Plzně

Stálá expozice v hlavní budově Západočeského muzea v Plzni připomínající dílo a význam celosvětově uznávaného designéra a plzeňského rodáka Ladislava Sutnara představuje v reprezentativním průřezu všechny obory jeho mnohostranné a rozsáhlé tvorby.

15.09.
Výstava Hlavní program Build the Town – památník Ladislava Sutnara

Věhlasná Sutnarova stavebnice Postav si město – Build theTown se stala inspirací pro nový umělecký objekt, který bude v rámci projektu Návrat Ladislava Sutnara od poloviny září umístěn v pěší zóně v Riegrově ulici, kde se nachází i Galerie Ladislava Sutnara.