Ladislav Sutnar – Užitá tvorba

 
  • Výstava
  • Hlavní program

Západočeské muzeum v Plzni

Zobrazit na mapě
16. 05. 10:00 - 15. 11. 18:00

út-ne 10.00-18.00
60/30/130 Kč

Výstava je součástí projektu Návrat Ladislava Sutnara realizovaného v rámci hlavního programu projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni a jejími partnery. Západočeské muzeum v Plzni představí v rozsáhlém výběru Sutnarovu designerskou činnost v různých oborech užitého umění, zejména porcelánu, skla a kovových předmětů. Připomene tak Sutnarův přínos k rozvoji funkcionalistické bytové kultury a cílevědomému prosazování moderního životního stylu.

Představu o estetických hodnotách Sutnarova pokrokového funkcionalistického designu z třicátých let zprostředkovává a umocňuje nejen početný soubor exponátů, poprvé zahrnující všechny varianty proslulých porcelánových a skleněných stolních souprav, jídelních příborů či dalších kovových doplňků navržených pro Krásnou jizbu. Hlubšímu pochopení Sutnarova uměleckého uvažování a designerského myšlení nahrává rovněž způsob instalace výstavy, záměrně podobný Sutnarovu pojetí prezentace předmětů ve výlohách a tiskovinách prodejny Krásné jizby. Veselým zpestřením muzejní výstavy je kolekce Sutnarových hraček – dopravních prostředků a zvířátek; vzácně je k vidění také stavebnice Postav si město - Build the Town, její jediná sada v Čechách, zapůjčená ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

25. června 2015 bude navíc v hlavní budově Západočeského muzea v Plzni otevřena stálá expozice průřezem tvorbou Ladislava Sutnara, která návštěvníky seznámí se všemi obory jeho mnohostranné a rozsáhlé tvorby. 

Doprovodné programy k výstavě:
Přednášky z cyklu Ladislav Sutnar a …
K výstavě Ladislav Sutnar – užitá tvorba připravilo Západočeské muzeum v Plzni sérii přednášek, které budou sledovat Sutnarovu designerskou činnost a její význam v širších souvislostech s československým užitým uměním a architekturou dvacátých a třicátých let minulého století.

st  14. 10. v 17.00 hod., přednáškový sál HB ZČM, Kopeckého sady 2
Ladislav Sutnar a nová typografie
Přednáší: PhDr. Jan Mergl, Ph.D., Západočeské muzeum v Plzni

út  20. 10. v 17.00 hod., přednáškový sál HB ZČM, Kopeckého sady 2
Ladislav Sutnar a hračka
Přednáší: Mgr. Marie Míčová, Uměleckoprůmyslové museum Praha

čt 5. 11. v 16.00 hod. komentovaná prohlídka výstavy
Výtvarné dílny:
1.  Výtvarný program pro žáky I. a II. stupně ZŠ a víceletá gymnázia zaměřený na tvorbu plakátů a knižních obálek.
Program je na objednání ve dnech út – pá, cena 50,-Kč/žák (výstava + program), délka programu 45 min.

2.  Víkendové výtvarné dílny pro veřejnost s tématem „Knižní vazba“ inspirované dílem Ladislava Sutnara. Program bude probíhat ve vypsaných termínech, bez objednání, cena 50,-Kč/osoba.

Bližší informace: Mgr. Denisa Brejchová – tel. 778 429 480, email: dbrejchova@zcm.cz

Foto / video

O autorech

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara - Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS) Západočeské univerzity v Plzni je moderní umělecká škola, jejíž studenti získávají pod vedením řady významných českých umělců bakalářské a magisterské vzdělání v širokém spektru oborů zaměřených zejména na design a užité umění. Jak název napovídá, škola svojí činností a filozofií navazuje na inspirativní odkaz významného plzeňského rodáka a mezinárodně uznávaného česko-amerického designéra Ladislava Sutnara. Fakulta se významně podílí na projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, provozuje Galerii Ladislava Sutnara, každoročně udílí prestižní Cenu Ladislava Sutnara, organizuje výtvarné kurzy pro veřejnost včetně mezinárodní letní školy umění ArtCamp, spolupracuje s řadou českých i zahraničních kulturních a vzdělávacích institucí a aktivně pracuje na propojování uměleckých oborů s obory technickými i dramatickými. 

Plzeň 2015

Tento projekt finančně podpořila Plzeň 2015, o.p.s.

Západočeské muzeum v Plzni

Západočeské muzeum v Plzni bylo založeno v roce 1878 a patří k největším muzejním ústavům v ČR. Ve svých sbírkách uchovává přes 2 miliony předmětů ze všech oblastí vývoje přírody a společnosti. Kromě sbírkotvorné a vědecko-výzkumné práce vykazuje také rozsáhlou ediční činnost. Západočeské muzeum v Plzni tvoří tyto objekty: Hlavní budova, Národopisné muzeum Plzeňska, Muzeum loutek, Muzeum církevního umění plzeňské diecéze a Muzeum Dr. Šimona Adlera. Muzeum pořádá výstavy, přednášky, doprovodné programy, tvůrčí dílny, odborné semináře a konference.

Související akce

12.03.
Výstava Hlavní programPartnerská spolupráce Ladislav Sutnar – Knižní tvorba

Výstava Ladislav Sutnar – knižní tvorba v Galerii Ladislava Sutnara v Plzni je jednou z nosných součástí projektu souběžně probíhajících galerijních a muzejních výstav sledujících a z různých pohledů mapujících život a tvorbu významného plzeňského rodáka, všestranného průmyslového návrháře, grafického designéra, pedagoga a malíře Ladislava Sutnara.

21.05.
Výstava Hlavní program Ladislav Sutnar - Venuše

Galerie města Plzně představuje prostřednictvím výběru obrazů a tisků z veřejných i soukromých sbírek další oblast tvorby světově uznávaného designéra a plzeňského rodáka Ladislava Sutnara, totiž jeho slavné Venuše. Cyklus ženských aktů, které Sutnar vytvořil v 60. a 70. letech 20. století patří dle kurátora výstavy prof. Tomáše Vlčka k těm nejzáhadnějším a nejvíce diskutovaným Sutnarovým projevům.

22.05.
Výstava Hlavní programPartnerská spolupráce Inspirace Sutnar

Výstava zaměřená na přiblížení Sutnarovy tvorby v oblasti grafického designu a knižní kultury.

05.06.
Výstava Hlavní programPartnerská spolupráce Hommage à Sutnar – Evropa, kultura

Výstava představuje plakáty vytvořené studenty čtyř evropských vysokých uměleckých škol během společných workshopů vedených prof. Karlem Míškem z Katedry vizuální komunikace FUD UJEP a pedagogy participujících škol.

14.09.
Výstava Hlavní programPartnerská spolupráce Ladislav Sutnar - Evropa - kultura

Připravovaná výstava na letišti Václava Havla v Praze bude monumentální verzí výstavy plakátové tvorby studentů evropských uměleckých škol Hommage à Sutnar – Evropa, kultura. Ta je součástí rozsáhlého projektu Návrat Ladislava Sutnara, který za podpory Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015 realizuje Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU s partnery.

25.06.
Výstava Hlavní program Ladislav Sutnar – světový designér z Plzně

Stálá expozice v hlavní budově Západočeského muzea v Plzni připomínající dílo a význam celosvětově uznávaného designéra a plzeňského rodáka Ladislava Sutnara představuje v reprezentativním průřezu všechny obory jeho mnohostranné a rozsáhlé tvorby.

15.09.
Výstava Hlavní program Build the Town – památník Ladislava Sutnara

Věhlasná Sutnarova stavebnice Postav si město – Build theTown se stala inspirací pro nový umělecký objekt, který bude v rámci projektu Návrat Ladislava Sutnara od poloviny září umístěn v pěší zóně v Riegrově ulici, kde se nachází i Galerie Ladislava Sutnara.