Smetanovské dny 2015

 
  • Festivaly
  • Hudba
  • Hlavní program
  • Partnerská spolupráce
02. 03. 15:30 - 29. 03. 21:00

Mezinárodní festival Smetanovské dny patří do kalendáře těch nejvýznamnějších kulturních událostí Plzně po více než třicet let. Ve špičkovém provedení významných těles a předních interpretů naší i zahraniční scény mohou posluchači vyslechnout jak známá mistrovská díla v tradičních a nových souvislostech, tak i hudební novinky. Mezioborovost, jež stála na samém počátku festivalu v podobě vědeckého sympózia věnovaného problematice české kultury 19. století, zůstává zachována i nadále. Nedílnou součástí festivalu je tak propojení s výtvarnou, literární a dramatickou oblastí, stejně jako zapojení plzeňských tvůrců a výkonných umělců. Hlavním tématem 35. ročníku bude fenomén koexistence Rakušanů, Němců a Čechů v kontextu české kultury. Pořadatelem festivalu je od roku 2013 Plzeňská filharmonie o. p. s. Pro tento ročník připravuje bohatý koncertní program s hostujícími velkými symfonickými orchestry, sólovými recitály nebo crossover projekty, které spojují klasiku se současnou hudbou.

Místa konání koncertů: Měšťanská beseda, Dům hudby, Sbor Církve bratrské v Plzni, Galerie města Plzně, Návštěvnické centrum Plzeňského Prazdroje a další

Pořádá: Plzeňská filharmonie spolu s dalšími partnery (Západočeská galerie, Západočeské muzeum aj.)

Tipy na koncerty:

2. března 2015 – Zahajovací koncert, 19h. MB: Staatskapelle Weimar, Catherine Manoukian – housle, Stefan Solyom - dirigent

5. března 2015 - VIVAT MOZART!, 19h. MB: Plzeňská filharmonie, Hana Hložková - housle, Vít Hošek - viola, Lukáš Pavlíček - hoboj, Jan Oblištil - klarinet, Václav Kapusta - fagot, Kateřina Javůrková - lesní roh, Ronald Zollman - dirigent

19. března 2015 - Přijela k nám Broadway!, 19h. MB: Plzeňská filharmonie, Lindsey Falduto a Daniel Fosha - zpěv, Carl Topilow - dirigent

23. března 2015 – 19h. Dům hudby: Pražské dechové okteto, Dinis Schemann - klavír, Petr Nouzovský – violoncello

24. března 2015 – 19h. Dům hudby: Schemann Klavierduo

Více informací na www.smetanovskedny.cz.

O autorech

Plzeňská filharmonie

Plzeňská filharmonie o.p.s. má statut obecně prospěšné společnosti, jejíž základní funkcí je šíření a popularizace kulturních hodnot v oblasti hudby. Toto poslání naplňuje Plzeňská filharmonie jak pravidelnou koncertní činností v podobě abonentních řad, speciálních koncertů a domácích i zahraničních zájezdů, tak nahráváním zvukových nosičů. Důležitou složkou aktivit orchestru je podpora mladých umělců a současné hudební tvorby.

Plzeň 2015

Tento projekt finančně podpořila Plzeň 2015, o.p.s.

Související akce