Den architektury: Radnice Slovany

 
  • Ostatní
  • Hlavní program
05. 10. 14:00

Radnice Slovany

AVE architekt (Václav Šmolík, Václav Ulč)

Provází: architekt Václav Ulč

Realizace: 1999

Slovany, charakteristické svou architekturou ve stylu socialistického realismu, čekaly na svoji reprezentativní budovu radnice přes 50 let. Ta byla nakonec realizována v dominantní poloze na okraji rozlehlého náměstí. Před hlavním vstupem vzniklo fórum – pravidelné dlážděné prostranství s fontánou a lavičkami. Hlavními principy architektonického výrazu návrhu jsou soulad s okolní zástavbou, racionální vzhled bez zbytečných stavebních kreací a luxusních materiálů. Ojedinělým prvkem je nárožní věž s hodinami, která upozorňuje na stavbu výjimečného významu. V ní se také nachází kancelář starosty. Úřady městské části se nachází ve vyšších podlažích, v prvním patře se dělí o prostory s expoziturou Komerční banky. V přízemí je umístěn zasedací sál, podatelna a Městská policie. Ve dvou podzemních podlaží jsou parkovací stání a technické zázemí. Konstrukčně se jedná o železobetonový monolitický skelet. Stavba získala titul v soutěži Stavba roku 1999.

Limit návštěvníků: 30 / prohlídka 

O autorech

Kruh, o. s.

Občanské sdružení Kruh se věnuje propagaci architektury. Vzniklo jako dobrovolný spolek studentů pražské Akademie výtvarných umění na Škole architektury v roce 2001, v reakci na nedostatek informací o současné architektuře. Hlavním cílem projektu Kruh je pokusit se veřejnosti představit kvalitní a současnou architekturu, otevřít ji pro smysluplnou diskusi a umožnit dialogy mezi autory a obyvateli měst a obcí.

Plzeň 2015, o.p.s.

organizační tým projektu

Tento projekt připravil organizační tým projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015