Departures: Rakouské dny

 
  • Festivaly
  • Ostatní
  • Hlavní program
16. 03. 10:00 - 21. 03. 16:45

V třetím březnovém týdnu potkáte Rakousko na každém kroku. Budete mít možnost zúčastnit se komentovaných procházek po rakouských stopách v Plzni, umělec Oliver Hangl nás provede městem se sluchátky na uších a za doprovodu hudebníků a umělců, v Evropském domě můžete navštívit filmový či literární večer. V DEPO2015 postavíme mobilní kuchyň a uvaříme si pod dozorem rakouského umělce Rainera Prohasky. Od 19. 3. zkoumá výstava SHARE v DEPO2015 to, jak minulost formuje budoucnost, co si pamatovat a co radši zapomenout a jestli platí, že ten, kdo nezná svou minulost, je odsouzen si ji zopakovat. Poté nám vídeňská skupina sound:frame představí výběr toho nejlepšího z rakouské hudební scény. V sobotu 21.3. si uvaříme oběd pod taktovkou Rainera Prohasky.

V rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a jmenovitě programu „Departures: Rakouské dny“ uspořádá Rakousko a Česká republika řadu společných projektů. Za rakouskou stranu se zúčastní Úřad spolkového kancléře, Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a ženy a Spolkové ministerstvo pro Evropu, integraci a zahraniční věci (Rakouské kulturní fórum v Praze).

Úřad spolkového kancléře pořádá řadu projektů v oblasti současného umění.

SHARE – Too Much History, MORE Future je výstavní projekt, který vznikl v roce 2014 v Sarajevu. SHARE ve smyslu sdílet a podílet se na životě jiných. V prostoru DEPO2015 budou představeny video práce 15 mezinárodních umělců. K výstavě se připojí  také český umělec, který po dobu tří měsíců žil a pracoval ve Vídni   a rakouské umělecké duo tvořící v Plzni.  Tím projekt přispívá k výměnnému rezidenčnímu programu OPEN  A.i.R. v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.
Vídeňský umělec Oliver Hangl připravil komentované procházky zvané Guerillawalks, při nichž mají účastníci šanci objevit za doprovodu umělců a se sluchátky na uších tajemství Plzně.
Kuchařské vystoupení Rainera Prohasky Lunch Box  zatáhne diváky plně do děje! V DEPO2015 společně pod vedením umělce vybudujeme mobilní kuchyň a budeme vařit a jíst v zajímavém industriálním prostoru.
V rámci audiovizuální akce „sound:frame – audiovizuální živá představení“ budou v  DEPO2015  představena díla šesti rakouských hudebníků a umělců

Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a ženy spolupracuje s Českou republikou v oblasti vzdělávání již více než 25 let. V roce 1990 tak bylo v Praze založeno Rakouské gymnázium, které patří k nejrenomovanějším školám v  metropoli.
V oblasti němčiny jako cizího jazyka organizuje ministerstvo aktivně již více než 20 let bilaterální vzdělávací semináře pro české lektory němčiny v Rakousku.
Od roku 2010 jsou v Plzni pro lektory němčiny z plzeňského regionu každoročně velmi úspěšně pořádány „Rakouské dny“ - vzdělávací akce na speciální rakouská témata.
Ve dnech 19. a 20.3.2015 v rámci „Departure: Rakouské dny“ uspořádají dvě rakouské expertky pracovní setkání k různým tématům týkajících se rakouských reálií.
Jako příspěvek k projektu Plzeň 2015 realizuje Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a ženy nadnárodní projekt žáků z České republiky a Rakouska. V rámci semináře na téma „Kulturní rozmanitost“ vypracují dvě školní třídy společný projekt na dané téma. Tato akce Rakouského gymnázia Praha a Gymnázia Henriettenplatz Vídeňmá za cíl podpořit trvalou spolupráci české a rakouské mládeže.

Rakouské kulturní fórum v Praze (ÖKF) se více než dvacet let angažuje v  realizaci zahraničně kulturně politických agend Spolkového ministerstva pro Evropu, integraci a zahraniční věci (BMEIA) a podporuje kulturní výměnu mezi Českou republikou a Rakouskem.
Komentované procházky městem s podtitulem „Rakouské stopy v Plzni“ jsou jedním ze dvou projektů podpořených Rakouským kulturním fórem v Praze. Ve spolupráci s Plzeň Turismus vyvinulo pět mladých Plzeňanů speciálního průvodce městem, který má za cíl poukázat na rakouské dědictví ve městě. Prohlídky se konají jak v českém tak německém jazyce, a jsou tudíž určeny místním i turistům.  Prohlídky budou nabízeny zdarma každý den v češtině a němčině a do budoucna budou součástí oficiální nabídky prohlídek ze strany Plzeň Turismus.
Ve spolupráci se sdružením „Knoflík“ byly vytvořeny interaktivní prohlídky města s názvem „Pilstour-Loos“ určené mládeži a žákům. Pilstour-Loos zvou k objevování česko-rakouských reálií, a to hravou formou se zapojením žáků. Vydáme se po stopách Rakouska ve městě, které vedou od císaře Franze Josefa, po Adolfa Loose až ke Škodovým závodům. „Pilstour-Loos“ bude realizována v době od 16. do21.3.2015 a společně se školními třídami z plzeňského gymnázia  zůstane pak ve stálé nabídce Rakouské knihovny Plzeň a sdružení „Knoflík“.
V galerii Evropského domu, ve které se nachází jedna z osmi Rakouských knihoven Ministerstva zahraničních věcí České republiky, bude Alexander Peer prezentovat současnou rakouskou literaturu a předčítat ze svého nejnovějšího románu „Bis dass der Tod uns meidet/Než se nám smrt vyhne“. Ve stejnou dobu bude představena putovní výstava Spolkového ministerstva pro Evropu, integraci a zahraniční věci „Gustav Klimt – Průkopník moderny“.
Rakousko bude v Plzni zastoupeno také z kinematografické stránky. Přehlídka rakouského krátkého filmu (spolupráce Spolkového ministerstva pro Evropu, integraci a zahraniční věci a Akademie rakouského filmu) zahrnuje krátké filmy, které se kvalifikovaly pro předběžný výběr na Rakouskou cenu za film 2015. DAS FILMFEST, který se každoročně koná na podzim v Praze a Brně bude poprvé představen také v Plzni a bude prezentovat významné filmy aktuální filmové tvorby v německo-jazyčném prostoru. DAS FILMFEST představuje dlouholetou spolupráci Goethe institutu v Praze, Rakouského kulturního fóra v Praze a Švýcarského velvyslanectví.
Adolf Loos, význačná plzeňská osobnost, bude představen prostřednictvím výstavy „Učit se bydlet“ Rakouského kulturního fóra v Praze a Muzea hlavního města Prahy v plzeňském Mázhausu.

Program - 16.3.
                 17.3.
                 18.3.
                 19.3.
                 20.3.
                 21.3.


16.3.2015

„Pilstour Loos!“
Je známo, že světově proslulý rakouský architekt Adolf Loos zanechal v Plzni významné stopy. Kromě toho je však ve městě k odkrytí ještě mnoho dalších, velkých i malých důkazů společné česko-rakouské historie. „Pilstour Loos!“ zve jak české, tak i německy hovořící žáky k hravému a interaktivnímu poznání Evropského hlavního města kultury. Na „Pilstour Loos!“ se žáci dozvědí informace o projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 a zároveň si prohloubí znalost o česko-rakouských reáliích spojených s Plzní.
Místo konání: Videosál Rakouská knihovna Plzeň
Čas konání: 09:00-12.00
Jazyk: čeština/němčina
Přihlášení školních tříd z Plzně do 9.3.2015 u Bc. Moniky Štroblové: monika.stroblova@knoflik.org

Průvodce městem „Po rakouských stopách v Plzni“
Od „Plzeňského císařského pramenu“ exkluzivně vařeného na počest císaře Franze Josefa I. až do období, ve kterém Plzeň krátce, ale přece jen jednou v historii byla hlavním městem; od významných historických událostí a velkých osobností až po kuriozity – v každém případě se vyplatí objevit rakouské dědictví v Plzni. Průvodci městem „Po rakouských stopách v Plzni“ zvou jak místní, tak i německy hovořící hosty k nevšední procházce, která bylaspeciálně vyvinuta na základě důležitých mezníků společné česko-rakouské historie. 
Místo setkání:  Meeting point Plzeň 2015
Čas konání: 16:00
Jazyk: čeština
Účast zdarma


17.3.2015

Seminář rakouských a českých žáků: „Kulturní rozmanitost“
Jaká společná témata oslovují české a rakouské žáky? Co čeští a rakouští žáci rozumí pod pojmem „kulturní rozmanitost“?
Na pozadí Plzně – Evropského hlavního města kultury 2015 se ve spolupráci s mládežnickou organizací „Knoflík“ setkají dvě školní třídy z Prahy a Vídně, aby se na toto téma a jiné otázky vyměnili poznatky a názory ve společném workshopu a objevili nové cesty interkulturního porozumění.
Místo konání: KD Peklo, Pobřežní 10
Čas konání: 09:00-12:00, 14:00-17:00

Přehlídka rakouských krátkých filmů 2015
V rámci přehlídky budou promítány filmy, které Akademie rakouského filmu zařadila do předvýběru pro nominaci na Rakouskou filmovou cenu 2015. Cenu za nejlepší krátký film získala režisérka Magdalena Lauritsch za svůj snímek Rote Flecken (Červené skvrny), který bude v Plzni rovněž k vidění.
Přehlídka vznikla ve spolupráci BMeiA a Akademie rakouského filmu.
Místo konání: Galerie Evropského domu, náměstí Republiky 12
Čas: 19:00
Volný vstup


18.3.2015

„Pilstour Loos!“
Je známo, že světově proslulý rakouský architekt Adolf Loos zanechal v Plzni významné stopy. Kromě toho je však ve městě k odkrytí ještě mnoho dalších, velkých i malých důkazů společné česko-rakouské historie. „Pilstour Loos!“ zve jak české, tak i německy hovořící žáky k hravému a interaktivnímu poznání Evropského hlavního města kultury. Na „Pilstour Loos!“ se žáci dozvědí informace o projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 a zároveň si prohloubí znalost o česko-rakouských reáliích spojených s Plzní.
Místo konání: Videosál Rakouská knihovna Plzeň
Čas konání: 09:00-12.00
Jazyk: čeština/němčina
Přihlášení školních tříd z Plzně do 9.3.2015 u Bc. Moniky Štroblové: monika.stroblova@knoflik.org

Průvodce městem „Po rakouských stopách v Plzni“
Od „Plzeňského císařského pramenu“ exkluzivně vařeného na počest císaře Franze Josefa I. až do období, ve kterém Plzeň krátce, ale přece jen jednou v historii byla hlavním městem; od významných historických událostí a velkých osobností až po kuriozity – v každém případě se vyplatí objevit rakouské dědictví v Plzni. Průvodci městem „Po rakouských stopách v Plzni“ zvou jak místní, tak i německy hovořící hosty k nevšední procházce, která byla speciálně vyvinuta na základě důležitých mezníků společné česko-rakouské historie. 
Místo setkání: Meeting point Plzeň 2015
Čas konání: 16:00
Jazyk: čeština
Účast zdarma

Autorské čtení Alexander Peer
„Bis dass der Tod uns meidet“ Alexander Peer
Rakouský autor a novinář Alexander Peer čte 18. března 2015 v Galerii Evropského domu ze svého nejnovějšího díla „Bis dass der Tod uns meidet“. Střed románu tvoří fiktivně-reálný trojúhelník mezi vypravěčem Franzem, jím milovanou Rebbeccou a Friedrichem Nietzschem.
Alexander Peer žije a pracuje ve Vídni jako autor a novinář na volné noze (např. pro Der Standard, Die Presse nebo Profil).
Místo konání: Galerie Evropského domu, nám. Republiky 12
Čas konání: 19.00
Vstup volný


19.3.2015

Vzdělávání lektorů němčiny – část 1
Katedra němčiny pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni pořádá ve spolupráci s referátem „Kultura a jazyk“, Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a ženy (BMBF), vzdělávání lektorů němčiny z Plzně a okolí. Účastníkům jsou nabídnuty celkem tři workshopy k tématu reálií Rakouska, k metodice a didaktice výuky němčiny. Všichni účastníci obdrží aktuální výukové materiály a certifikát o účasti od Spolkového ministerstva pro vzdělávání a ženy (BMBF).
Workshop 1, 09.00-12.00: „Rakousko v obraze“ (Dr. Ute Michailowitsch)
Workshop 2, 14.00-17.00: „Psaní v němčině jako výuka cizího jazyka“ (Prof. Dr. Renate Faistauer)
Místo konání: Západočeská univerzita Plzeň, Jungmanova 1, JJ 123
Jazyk: němčina
Přihlášení do 12.3.2015 u Mgr. Evy Salcmanové: salcmano@knj.zcu.cz
Účast zdarma

Workshop k literárnímu psaní s Alexandrem Peerem
Rakouský autor Alexander Peer pořádá pro všechny zájemce workshop k literárnímu a kreativnímu psaní. Nechává přitom také nahlédnout do svých vlastních spisovatelských dovedností a zve k objevení a k rozvinutí vlastního literárního potenciálu.
Místo konání: Rakouská knihovna Plzeň, nám. Republiky 12
Čas konání: 14.30-17.30
Jazyk: němčina
Přihlášení do 12.3.2015 u Mgr. Evy Salcmanové: salcmano@knj.zcu.cz
Účast zdarma

Plzeňské Guerillawalks I:
Oliver Hangl (A) feat. Bio Masha (CZ)

Vídeňský umělec Oliver Hangl  připravil komentované audio procházky zvané Guerillawalks, při nichž mají účastníci šanci objevit tajemství Plzně. Nasaďte si bezdrátová sluchátka a nechte se unášet příběhy, ostrovtipem, improvizací a hudbou, kterou připravil Oliver Hangl a plzenští hudebníci, mezi nimi např. slamerka Bio Masha. Objevte městskou džungli a zapomeňte na klasickou městskou turistiku!
Zaplujeme možná do nákupního domu, možná do plaveckého bazénu, supermarketu nebo do restaurace, svezeme se tramvají a v tichosti navštívíme kostel. Nebudou to ale jen veřejná místa, možná poodhalíme soukromí někoho z kolemjdoucích a nakoukneme do  jeho bytu – to jsou překvapení typická pro Guerilllawalks.
Kdo sluchátka nemá, má možnost pozorovat skupinu lidí a jen hádat o čem je řeč, co se děje, kam asi míří a proč. I to dělá z účastníků procházky zajímavý „živočišný“ druh – částečně anonymní, odtažitý, ale velice zajímavý, proto často taková skupina vábí pozornost okolí. Účastník procházky je sám v napětí, co dalšího ho čeká, kam se vydá dál a koho tam potká.
Guerillawalks mění vnímání reality – účastník procházky je díky sluchátkům izolovaný od okolí, nepromluví si ani s člověkem, který stojí vedle něj. Guerillawalks jsou individuálním, intimním vnímáním okolí ve skupině lidí, kteří putují městem, kde se může stát téměř cokoliv.
Místo setkání: Plzeň Zastávka, Přeštická 1761/4
Čas konání: 16.00 (doba: 3 hodiny, za každého počasí)
Vstupné: 20 Kč, vstupenky na: www.plzenskavstupenka.cz
Kauce za sluchátka: občanský průkaz nebo pas
Jazyk: anglicky s překladem do češtiny


Oliver Hangl, nar. 1968 v Grieskirchenu, Rakousko.
Mediální umělec, Vídeň
Oliver Hangl se pohybuje v performativních disciplínách a mediálních prostorách, jakož i v klasických výstavních prostorách výtvarného umění. Jeho zájem o hravý výzkum rozdílných mechanismů vnímání ve většinou (polo)veřejných prostředích se orientuje na fyzické a psychické reality a fikce individua ve společnosti.
www.olliwood.com

BIO MASHA, nar. 1982 v Plzni, Česká republika
Hudebnice, scénografka a interpretka hudebního stylu poetry slam.
Její práce je inspirována trendem nových technologií a tímto způsobem prezentuje sebe sama ve směsici zpěvu, hraní, využití videa. Tvoří polovinu hudební skupiny Debbi Love. Reprezentovala Českou republiku na slamerských soutěžích v Maďarsku, Polsku a v severských zemích.
www.biomasha.webnode.cz

Zahájení výstavy SHARE
SHARE - Too Much History, MORE Future


SHARE bylo možné vyčíst na jedné ze 148 pohlednic projektu Mailart*. SHARE, ne jinak, napsala umělkyně Sejla Kameric ze Sarajeva. SHARE – přání, výzva, nutnost? SHARE ve smyslu dělit a vyměnit se, podílet se na životě a na práci jiných, byl výchozím bodem a je hlavní myšlenkou tohoto uměleckého projektu. Úplný název zní SHARE - Too Much History, MORE Future.
Projekt SHAREvznikl v roce 2014 v Sarajevu – jako příspěvek Úřadu spolkového kancléře Republiky Rakousko k vzpomínkovému roku. Od té doby byl tento projekt obohacen o mnoho dalších děl, na jednotlivých výstavních místech se k němu přidali noví umělci a umělkyně a soutěž mladých talentů v Bosně-Hercegovině přinesla další nové talenty. K výstavě v Plzni se připojuje český umělec, který strávil téměř 3 měsíce ve Vídni, kde žil a pracoval a rakouské umělecké duo, které stejný čas pobývalo v Plzni a zde se nechalo inspirovat k vytvoření uměleckého díla.
V  DEPO2015 budou představeny práce celkem 15 umělců – video práce, které se zabývají minulostí a naším postojem k ní, to jako uchováváme vzpomínky a jak s nimi nakládáme. To se nutně promítá do toho, jak jednáme tady a teď, a i to video reflektují. Výstava se uskuteční v industriálním prostoru DEPO2015. I tam je zajímavé sledovat historii tohoto prostoru, vnímat nahromaděné relikty minulosti a to jak s nimi dnes nakládáme.
Zúčastnění umělci a umělkyně pochází z Bosny-Hercegoviny, z Rakouska, ze Slovinska, Ruska a České republiky: Gordana Andjelic-Galic, Mladen Bundalo, Anna Jermolaewa, Marko Jovovic, Adela Jusic, Sejla Kameric, Nikola Kekerovic, Nevena Kosovic, Ernst Logar, Janek Rous, Irena Sladoje, Sasa Tatic, Hermann Peseckas  & Tommy Schneider, Roswitha Schuller & Markus Hanakam
www.share-sarajevo2014.eu/
Misto konání:  DEPO2015, Presslova 14
Čas konání: 19:00
Vstup volný

Koncert SOUNDFRAME
Vídeňský festival sound:frame se od roku 2007 zabývá  různými audiovizuálními formami vyjádřování. Kreativní a ojedinělé propojení hudebníků, umělců a teoretiků z oblasti vizualizace, mediálního umění, architektury, designu a hudby tvoří základ pro tematickou orientaci tohoto festivalu.
V rámci audio-vizuální akce “sound:frame – audiovizuální živé představení” v Plzni budou představena díla tří dvojic hudebníků a umělců ve společných interdisciplinárních představeních.
Hudební žánry sahají od minimalistické architektury zvuku, přes free-jazz inspirovaný hip hopem až po atmosférický elektronický pop. Také rukopisy umělců jsou jedinečné a specifické. Projekce ukazují jak abstraktní, minimalistickéobrazové světy, video-mixing ovlivněný streetartem a designem, tak i malebné řeči obrazu a rozhraní mezi analogovou a digitální estetikou.
www.soundframe.at

Bernhard Fleischmann
Bernhard Fleischmann je konstantní veličinou vídeňské hudební scény. Vyučený hráč na bicí hrál u formací jako „Speed is Essential" nebo "Sore!". V roce 1999 vydal svůj elektronický debut "Pop Loops for Breakfast". Mezitím vyšlo deset sólových alb a četné koncerty přivedly Fleischmanna na nejrůznější místa v tuzemsku a zahraničí.
http://www.bfleischmann.com/

Susanne Foisner alias Susita je video-umělkyně a interpretka. Zabývá se propojováním videa, tance a divadla. Pomocí svých zářivých barevných vizualizací mezi reálným obrazem, tancem a abstrakcí rozšiřuje jevištní obrazy a vizualizuje hudební vystoupení a představení na divadelním, klubovém a festivalovém pódiu.
http://susannefoisner.wordpress.com/

Sixtus Preiss          
Již mnoho let se Vídeňský hudebník Sixtus Preiss věnuje své vášni pro sounds, beats & bass. Vedle klasického klavírního vzdělání rozvinulsvou zálibu pro starý elektrický šrot, zejména rádia, která rozebíral a opět skládal dohromady. Po absolvování z toho vyplývajícího technického vzdělání studoval bicí u Howarda Curtise a Waltera Grassmanna. Vlivy jazzu se však staly patrnými teprve až v jeho sólovém projektu.
www.facebook.com/sixtuspreissmusic/info

Eva Fischer je iniciátorkou a uměleckou vedoucí sound:frame festivalu ve Vídni. Tvoří pod uměleckým jménem e:v/a - ovlivněna streetartem, graffiti a urbanistickým uměním a kulturou – vizuálními světy, které v jejích představeních a video pracích neoddělitelně souvisí s hudbou a ty jako dodatečný hudební nástroj v jejich účinku zesilují.
http://www.soundframe.at

Monique Fessl
Od poloviny devadesátých let je Monique Fessl aktivní jako hudebnice, DJ a producentka. Vokály, uložené s redukovaným zvukem, nabízí ideální základ pro její techno a minimal house produkci.
Během uplynulých let vystupovala v Německu, Itálii, Nizezemsku, Rusku a ve Švýcarsku. Nejaktuálnější produkce, remix nových singlů „The Violets“ rakouského umělce „Favela Gold“  byla realizována začátkem roku 2014.
http://www.moniquefessl.net/

Thomas Wagensommerer
Skladatelské práce mediálního umělce a skladatele Thomase Wagensommerera se usídlily na rozhraních mezi člověkem a strojem. Wagensommerer přitom prozkoumal schopnost zvuku – jakzvuky spojené se životem, tak zvuky elektronických přístrojů, jakož i možnosti tvorby zvuku v dobách vývojové etapy webu 2.0. Ten současně reflektuje proces komponování a usiluje o rozšíření pojmu, který si sami vyrábíme z toho, co nazýváme sluch.
www.wagensommerer.at

Místo konání:  DEPO2015, Presslova 14
Čas konání: 20:00
Vstup volný


20.3.2015

Vzdělávání lektorů němčiny – část 2
Katedra němčiny pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni pořádá ve spolupráci s referátem „Kultura a jazyk“, Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a ženy (BMBF), vzdělávání lektorů němčiny z Plzně a okolí. Účastníkům jsou nabídnuty celkem tři workshopy k tématu reálií Rakouska, k metodice a didaktice výuky němčiny. Všichni účastníci obdrží aktuální výukové materiály a certifikát o účasti od Spolkového ministerstva pro vzdělávání a ženy (BMBF).
Workshop 1, 19.3. - 09.00-12.00: „Rakousko v obraze“ (Dr. Ute Michailowitsch)
Workshop 2, 20.3. 14.00-17.00: „Psaní v němčině jako výuka cizího jazyka“ (Prof. Dr. Renate Faistauer)
Místo konání: Západočeská univerzita Plzeň, Jungmanova 1, JJ 123
Jazyk: němčina
Přihlášení do 12.3.2015 u Mgr. Evy Salcmanové: salcmano@knj.zcu.cz
Účast zdarma

Průvodce městem „Po rakouských stopách v Plzni“
Od „Plzeňského císařského pramenu“ exkluzivně vařeného na počest císaře Franze Josefa I. až do období, ve kterém Plzeň krátce, ale přece jen jednou v historii byla hlavním městem; od významných historických událostí a velkých osobností až po kuriozity – v každém případě se vyplatí objevit rakouské dědictví v Plzni. Průvodci městem „Po rakouských stopách v Plzni“ zvou jak místní, tak i německy hovořící hosty k nevšední procházce, která byla speciálně vyvinuta na základě důležitých mezníků společné česko-rakouské historie. 
Místo setkání: Meeting point Plzeň 2015
Čas konání: 14:00
Jazyk: němčina
Účast zdarma

Plzeňské Guerillawalks II:
Oliver Hangl (A) feat. Bio Masha (CZ)

Vídeňský umělec Oliver Hangl  připravil komentované audio procházky zvané Guerillawalks, při nichž mají účastníci šanci objevit tajemství Plzně. Nasaďte si bezdrátová sluchátka a nechte se unášet příběhy, ostrovtipem, improvizací a hudbou, kterou připravil Oliver Hangl a plzenští hudebníci, mezi nimi např. slamerka Bio Masha. Objevte městskou džungli a zapomeňte na klasickou městskou turistiku!
Zaplujeme možná do nákupního domu, možná do plaveckého bazénu, supermarketu nebo do restaurace, svezeme se tramvají a v tichosti navštívíme kostel. Nebudou to ale jen veřejná místa, možná poodhalíme soukromí někoho z kolemjdoucích a nakoukneme do jeho bytu – to jsou překvapení typická pro Guerilllawalks.
Kdo sluchátka nemá, má možnost pozorovat skupinu lidí a jen hádat o čem je řeč, co se děje, kam asi míří a proč. I to dělá z účastníků procházky zajímavý „živočišný“ druh – částečně anonymní, odtažitý, ale velice zajímavý, proto často taková skupina vábí pozornost okolí. Účastník procházky je sám v napětí, co dalšího ho čeká, kam se vydá dál a koho tam potká.
Guerillawalks mění vnímání reality – účastník procházky je díky sluchátkům izolovaný od okolí, nepromluví si ani s člověkem, který stojí vedle něj. Guerillawalks jsou individuálním, intimním vnímáním okolí ve skupině lidí, kteří putují městem, kde se může stát téměř cokoliv.
Místo setkání: Plzeň Zastávka, Přeštická 1761/4
Čas konání: 16.00 (doba: 3 hodiny, za každého počasí)

Vstupné: 20 Kč, vstupenky na: www.plzenskavstupenka.cz
Účast: 20 Kč, kauce za sluchátka: občanský průkaz nebo pas
Jazyk: anglicky s překladem do češtiny


Oliver Hangl, nar. 1968 v Grieskirchenu, Rakousko.
Mediální umělec, Vídeň
Oliver Hangl se pohybuje v performativních disciplínách a mediálních prostorách, jakož i v klasických výstavních prostorách výtvarného umění. Jeho zájem o hravý výzkum rozdílných mechanismů vnímání ve většinou (polo)veřejných prostředích se orientuje na fyzické a psychické reality a fikce individua ve společnosti.
www.olliwood.com

BIO MASHA, nar. 1982 v Plzni, Česká republika
Hudebnice, scénografka a interpretka hudebního stylu poetry slam.
Její práce je inspirována trendem nových technologií a tímto způsobem prezentuje sebe sama ve směsici zpěvu, hraní, využití videa. Tvoří polovinu hudební skupiny Debbi Love. Reprezentovala Českou republiku na slamerských soutěžích v Maďarsku, Polsku a v severských zemích.
www.biomasha.webnode.cz


21.3.2015

Lunch Box
Představení Rainera Prohasky
Lunch Box -  to jsou dřevěné profily, kuchyňské náčiní a grafické návody k obsluze ve formě umělecké knihy. Tento manuál popisuje, jak pod dohledem umělce Rainera Prohasky ze všech dílů postavíme kuchyň a spolu s  ostatními připravíme pokrm uvedený v kuchařce. Nakonec se díly opět zabalí a jsou odeslány do další destinace.
Umělec Rainer Prohaska se tak po letech experimentování s kuchařskými představeními poprvé představuje spíše jako režisér v pozadí. Aktéři, tedy zúčastněné publikum, má možnost interpretovat grafické návody. Jak vybudování jeviště, tak i průběh vaření jsou navzájem propojeny.
Od 13 let cestuje umělec s různými projekty kolem světa, aby objevoval nové receptury a nechal se inspirovat pro svá nová díla.

Rainer Prohaska se narodil 4. června 1966 v Kremži. Po ukončeném vzdělání jako strojař a realizaci různých projektů v oblasti vzdělávání dospělých, jakož i snowboardingu, potápění a balonovém sportu studoval v letech 1999 až 2005 na Univerzitách umění v Linci, Krakově a Vídni. V červnu 2005 absolvoval na Univerzitě pro aplikované umění ve třídě Petera Weibela.
Výstavy, instalace a přestavení byly realizovány v USA, Kanadě, Jižní Koreji, Číně, Kambodži, Peru, Rusku, Indii a v mnoha evropských zemích.
V současné době Rainer Prohaska žije a pracuje ve Vídni a Berlíně.
www.rainer-prohaska.net
Místo konání: DEPO2015, Presslova 14
Čas konání: 10:00 – 12:00
Vstup volný

Průvodce městem „Po rakouských stopách v Plzni“
Od „Plzeňského císařského pramenu“ exkluzivně vařeného na počest císaře Franze Josefa I. až do období, ve kterém Plzeň krátce, ale přece jen jednou v historii byla hlavním městem; od významných historických událostí a velkých osobností až po kuriozity – v každém případě se vyplatí objevit rakouské dědictví v Plzni. Průvodci městem „Po rakouských stopách v Plzni“ zvou jak místní, tak i německy hovořící hosty k nevšední procházce, která byla speciálně vyvinuta na základě důležitých mezníků společné česko-rakouské historie. 
Místo setkání: Meeting point Plzeň 2015
Čas konání: 14:00
Jazyk: čeština
Účast zdarma

O autorech

Plzeň 2015, o.p.s.

organizační tým projektu

Tento projekt připravil organizační tým projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015

Související akce