Festival Jeden svět 2015

 
  • Film
  • Festivaly
  • Partnerská spolupráce

Divadlo Dialog, Knihovna města Plzně, Meeting Point

Zobrazit na mapě
23. 03. 10:00 - 31. 03. 17:00

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět pořádá společnost Člověk v tísni. V současné době se jedná o jeden z největších festivalů dokumentárních filmů s tématikou lidských práv. Jen v loňském roce jej po celé ČR navštívilo přes 117 tisíc diváků.  Jeden svět se neodehrává pouze v Praze, ale i v dalších městech České republiky včetně Plzně. V roce 2015 se festival odehraje v Plzni hned na třech místech. Diváci se mohou vypravit do Divadla Dialog, Knihovny města Plzně či Meeting pointu společnosti Plzeň 2015. Nedílnou součástí programu jsou dopolední projekce pro školy a také moderované debaty na daná témata.

Přijďte na promítání dokumentárního filmu Berhnarda Hetzenauera a následnou diskuzi s Petrem Formanem
24. března 2015 od 17:00 v Meeting pointu (náměstí Republiky)

V rámci festivalu Plzeň – Evropské hlavní město kultury pro rok 2015 bychom rádi promítli film mladého talentovaného dokumentaristy Bernharda Hetzenauera, který v roce 2013 natočil snímek o Veře Kohnové, židovské emigrantce německého původu, která se narodila v Praze a na počátku druhé světové války se uchýlila do latinsko-amerického Ekvádoru, kde začala nový život.

Snímek je zajímavý i z hlediska toho, že Vera Kohnová byla matkou dvou významných architektů, kteří po sobě zanechali stopy přímo v městě Plzeň, totiž Otty a Karla Kohnových.

Kromě samotného filmu (78min) s anglickými titulky bychom divákům rádi nabídli diskusi s Petrem Formanem, uměleckým ředitelem projektu Plzeň 2015, která bude následovat po promítání. Petr Forman je ze strany svého otce Miloše Formana v příbuzenském vztahu s rodinou Kohnovou.

 Vera Kohnová, židovka německého původu narozená roku 1912 v Praze, utekla před vypuknutím druhé světové války v roce 1939 z Československa do Latinské Ameriky. V Ekvádoru začala žít nový život. Vera Kohnová strávila více než 40 let psychoterapeutickou činností. Byla průkopnicí rozvoje klinické psychologie s prvky Zen buddhismu v Ekvádoru. Dokument Bernharda Hetzenauera vypráví příběh různých setkání autora snímku s touto obdivuhodnou ženou. Dialogy napříč generacemi splétají postupně historické pozadí biografie Very Kohnové s jejím osobním vývojem a otázkami viny a společenské zodpovědnosti. Zároveň snímek mapuje vývoj autora v souvislosti s jeho vztahem k vlastní rodinné historii, především k jeho praotci, který byl za války příslušníkem německé SS.

Progam a další informace o festivalu najdete na jedensvet.cz/plzen.

O autorech

Plzeň 2015

Tento projekt finančně podpořila Plzeň 2015, o.p.s.

Člověk v tísni

Člověk v tísni je nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. 

V krizových oblastech po celém světě poskytuje humanitární pomoc na základě reálných potřeb v duchu Kodexu Mezinárodního Červeného kříže. Pomáhá lidem vyrovnat se s tím, co je potkalo, a podporujeme je v období obnovy, aby se dokázali opět postavit na vlastní nohy.
 

Společnost Člověk v tísni vznikla v roce 1992 v okruhu válečných zpravodajů a novinářů, kterým už nestačilo jen přivážet ze zahraničních cest informace o probíhajících válkách, a začali do oblastí konfliktů vyvážet pomoc. Postupně se Člověk v tísni etabloval jako profesionální humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě.

Během dvaceti let své existence se Člověk v tísni stal jednou z největších neziskových organizací ve střední Evropě, začal se také věnovat oblasti vzdělávání a pomoci lidem žijícím v sociálním vyloučení.

Člověk v tísni je členem Alliance 2015, strategické sítě sedmi evropských nevládních organizací aktivních v oblasti humanitární pomoci a rozvojových projektů. Tato spolupráce přináší efektivnější výsledky jak při práci v cílových zemích, tak i při kampaních ovlivňujících postoje politické reprezentace i široké veřejnosti v Evropě.