Kyoto Symphony Orchestra

 
  • Hudba
  • Hlavní program

Měšťanská beseda

Zobrazit na mapě
03. 06. 19:00

Evropské turné k 60. výročí založení tohoto předního japonského symfonického orchestru

Kjótský symfonický orchestr je čtvrtým nejstarším symfonickým orchestrem v Japonsku - založen byl již v roce 1956 představiteli města Kjóta. Zpočátku jej tvořilo pouze čtyřicet hudebníků, kteří se specializovali na interpretace hudebního odkazu W. A. Mozarta. Za třetího šéfdirigenta Tadashi Moriho se orchestr více než zdvojnásobil a do svého repertoáru zařadil významná, ale i méně známá díla soudobé vážné hudby, především japonských skladatelů inspirujících se atmosférou a historií starobylého Kjóta. Za originální provedení těchto skladeb získal soubor prestižní japonskou hudební cenu The Japan Record Academy. Orchestr se může pochlubit také účastí na mnoha evropských festivalech - poprvé vystupoval v roce 1989 ve Francii, později se vydal na velké evropské turné, během něhož se orchestr představil na koncertech v Řecku, Rakousku, Polsku a Chorvatsku. V souvislosti s navázáním partnerství mezi městy Kjóto a Praha hostoval orchestr v květnu 1997 poprvé v České republice a vystoupil na festivalu Pražské jaro. Kromě pravidelného nahrávání pro japonská hudební vydavatelství natočil orchestr i několik CD pro významný německý label Arte Nova s interpretacemi děl Sibelia, Smetany, Bartóka a Mahlera. Kjótský symfonický orchestr ročně odehraje okolo sto koncertů včetně abonentních koncertů, koncertních sérií pro děti a různých charitativních akcí.

Program:
Junichi Hirokami – dirigent
Fumiaki Miura - housle
T. Takemitsu: Tři filmové motivy pro smyčcový orchestr
S. Prokofjev: Koncert pro housle a orchestr č. 2 g moll
R. Strauss: Symfonická báseň “Till Eulenspiegels lustige Streiche”, op. 28
R. Strauss: Suita “Der Rosenkavalier”, op. 59

350/380 Kč

O autorech

EU-Japan Fest Japan Committee

Japonský výbor EU–Japan Festu podporuje již dvacet tři let každoroční program japonské kultury, pořádaný ve všech Evropských hlavních městech kultury. Podnětem pro tak rozsáhlou programovou spolupráci se stalo sjednocení evropského trhu, které umožnilo mnohem větší kulturní zapojení zemí stojících předtím mimo EU. Díky této podpoře vycestovaly do dnešního dne z Japonska tisíce umělců a mladých lidí, aby k tomuto výjimečnému globálnímu kulturnímu projektu přispěly svým talentem a nadáním. Naopak do Japonska odletělo na základě kulturní spolupráce mnoho kreativních umělců z Evropy. Na tomto základě se začal rozvíjet hluboký a setrvalý mezikulturní dialog.

Plzeňská filharmonie

Plzeňská filharmonie o.p.s. má statut obecně prospěšné společnosti, jejíž základní funkcí je šíření a popularizace kulturních hodnot v oblasti hudby. Toto poslání naplňuje Plzeňská filharmonie jak pravidelnou koncertní činností v podobě abonentních řad, speciálních koncertů a domácích i zahraničních zájezdů, tak nahráváním zvukových nosičů. Důležitou složkou aktivit orchestru je podpora mladých umělců a současné hudební tvorby.

Plzeň 2015

Tento projekt finančně podpořila Plzeň 2015, o.p.s.

Související akce