Arts management v Plzni potřetí (a tentokrát naposled)

03.09.

Společnost Plzeň 2015 si vás dovoluje upozornit, že otevírá třetí ročník kurzů celoživotního vzdělávání ARTS MANAGEMENT, které pořádá v akademickém roce 2014/2015 ve spolupráci s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni.

Kurzy jsou určeny široké škále zájemců z řad pracovníků kulturních a uměleckých organizací, administrátorům kultury na straně veřejné správy, zástupcům samosprávy v gesci kultury, a všem těm, kdo se na vytváření kultury podílejí, např. učitelům či umělcům nebo těm, kteří s ní plánují spojit svou budoucnost.

Podmínky k přihlášení a informaci o jednotlivých modulech je možno nalézt v katalogu, který se zároveň nachází na webových stránkách společnosti Plzeň 2015, registrační formulář, který naleznete zde: http://www.fdu.zcu.cz/cz/707-arts-management

Registrace do kurzů probíhá do 21. září 2014. Účastnit se mohou zájemci z Plzně, Plzeňského kraje a celé České republiky, kteří splní podmínky přihlášení.  Kurzy nejsou určeny komerčním subjektům.     

Ilustrační foto: Mosborne01, Wikimedia Commons