Barokní památky ožívají autentickou dobovou hudbou, divadlem, chutěmi i ohňostroji

01.07.

Postupně od 3. července do 24. srpna během šesti prodloužených víkendů od čtvrtka do neděle ožijí zámky, kláštery, kostely i krajina na dvaceti čtyřech místech v šesti západočeských regionech festivalem nazvaným “6 týdnů baroka”. “Vůbec poprvé v takové šíři a podobným zážitkovým způsobem představíme široké veřejnosti památkové skvosty z tohoto období, které jsou jedním z největších bohatství Plzeňského kraje,” říká autorka celkového konceptu festivalu Kateřina Melenová ze společnosti Plzeň 2015 o.p.s., která festival připravuje ve spolupráci s místními partnery, majiteli objektů a řadou odborníků.

Letošní program je ochutnávkou zážitků, které příští rok čekají na návštěvníky ještě rozsáhlejšího festivalu 9 týdnů baroka, který na těchto i dalších místech proběhne v rámci projektu Plzeň - Evropské město kultury v létě 2015. „9 týdnů baroka se v roce 2015 stane nejrozsáhlejším festivalem barokní kultury u nás. Představí v devíti oblastech Plzeňského kraje, které odborníci vytipovali jako unikátní svébytné celky, během devíti letních týdnů přes šedesát nejdůležitějších památek a míst,” láká Kateřina Melenová.

„Ministerstvo kultury oceňuje fakt, že se projekt Plzeň-Evropské hlavní město kultury 2015 svými aktivitami neomezí pouze na samotné statutární město Plzeň, ale že díky participaci Plzeňského kraje vstoupí do mnoha dalších míst regionu. Programová linie „ Západočeské baroko“, v jejímž rámci se v letošním roce uskuteční též dílčí projekt 6 týdnů baroka 2014 a v roce příštím 9 týdnů baroka 2015, má z pohledu Ministerstva kultury dva zásadní přínosy: Soustředí atraktivním způsobem pozornost široké veřejnosti na často zcela opomíjené, nicméně hodnotné barokní památky, a vytvoří síť spolupráce mezi subjekty, které spolu doposud v oblasti kultury nebyly v takové šíři zvyklé spolupracovat. Je-li v rámci této spolupráce kladen důraz na aktivity místních partnerů, je zde naděje, že „týdny baroka“ posílí a zkvalitní vztah místních společenství ke kulturnímu dědictví, který se přetaví nejen v konkrétní péči o památky, ale i trvalý zájem o jejich další společenské využívání. Projekty, které mohou přinést nový život dosud opomíjeným památkám, mají naši plnou morální podporu,” říká náměstkyně ministra kultury Anna Matoušková.

Vstupenky na Barokní slavnost Nebílovy můžete koupit zde. Více informací o projektu baroka si můžete přečíst zde.