Cenu Ladislava Sutnara získali čtyři umělci a jedna instituce

25.11.

Cenu Ladislava Sutnara udělovala Fakulta umění a designu už podruhé, první čtyři ocenění byla předána loni u příležitosti slavnostního otevření její nové budovy. V letošním roce rozhodla odborná porota na základě nominací od odborné veřejnosti o udělení ceny následujícím umělcům:

prof. Markus Dreβen / Německo
za přínos na poli grafického designu, pedagogické působení na Hochschule für Grafik und Buchkunst v Lipsku a za jeho vydavatelské aktivity

prof. emer. Gyula Ernyey / Maďarsko
za celoživotní přínos na poli designu, za svoji teoretickou práci publikovanou v řadě jazyků a mnohaleté pedagogické působení na Moholy-Nagy University of Art and Design

prof. akad. mal. Karel Míšek, Ph.D. / ČR
za celoživotní přínos na poli grafického designu, vybudování ateliéru grafického designu na Fakultě umění a designu Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a mnohaleté pedagogické působení

prof. akad. mal. Jiří Šalamoun / ČR
za celoživotní přínos na poli ilustrace, grafiky, grafického designu, plakátové tvorby, obnovu ateliéru ilustrace a grafiky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a mnohaleté pedagogické působení. Prof. Šalamoun se slavnostního předání cen ze zdravotních důvodů nezúčastnil, ocenění  převezme v náhradním termínu.

Cooper – Hewitt National Design Museum / USA
za přínos pro světový design, propagaci odkazu Ladislava Sutnara a péči o jeho dílo. Cenu převzala ředitelka muzea paní Caroline Baumann

Mezinárodní rozměr Ceny Ladislava Sutnara těší Josefa Mišteru, který vede Fakultu umění a designu: „Tato chvíle je velikým svátkem pro design. Sešli jsme se zde ze sedmi měst, čtyř zemí a dvou kontinentů. Je zřejmé, že dílo a jméno Ladislava Sutnara i cena jeho jménem udílená, propojuje a bude i nadále na tato místa přivádět významné tvůrce designu, kteří si současně, stejně jako Ladislav Sutnar, nechtějí nalezené nechat pro sebe a věnují velké úsilí tomu, aby svůj um a své poznatky sdíleli s ostatními, tedy pedagogickému působení.“

Slavnostnímu ceremoniálu byli stejně jako loni přítomni Radoslav L. Sutnar s manželkou Elaine.  “Postoj otcova rodného města a iniciativa Fakulty umění a designu nás velmi těší. Otec se zde narodil a vyrostl tady a vlastně nikdy nepřestal být Plzeňanem. Byl jím, i když byl v Praze a zůstal jím, i když pak žil v New Yorku. Jak se říká, naše kořeny z nás dělají to, čím jsme,“ řekl Radoslav Sutnar.

Cílem Fakulty umění a designu je přiblížit osobnost a dílo Ladislava Sutnara plzeňské veřejnosti, nejen té odborné. Proto na rok 2015, kdy bude Plzeň Evropským hlavním městem kultury, připravuje velkou výstavu, která bude tématicky rozprostřena do několika výstavních prostor v Plzni včetně výstavy pod širým nebem.  Chystá se i otevření speciální expozice věnované dílu Ladislava Sutnara v prostorách Západočeského muzea v Plzni a symbolická cesta slavného umělce zpět do rodného města bude završena převezením jeho ostatků do Plzně.