Land artová rezidence v Nečtinech

17.06.

V Nečtinech se odehrála v roce 2012 první umělecká rezidence pod záštitou projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury. Jak v roce 2012, tak i o rok později tvořili vybraní zahraniční umělci tvořili po dobu tří týdnů v krásném a inspirativním prostředí tamější Kaple sv. Anny.

V letošním roce budou česká umělkyně Karin Šrubařová a izraelský umělec Noam Bar poprvé tvořit mimo stěny kaple. Jejich pracovním prostředím a domovem se na celý měsíc stane Přírodní park Fénix, který leží v severní části obce Nečtiny. Rezidence v parku Fénix má pomoci podpořit rekreační a relaxační charakter místa a vyzdvihnout jeho kreativní potenciál.

Přírodní park Fénix získal svoji dnešní podobu díky desetileté usilovné práci manželů Mikšovských a s občasným přispěním návštěvníků. Z nechvalně známého místa nazývaného „Bronx“ s vizáží skládky se s vynaložením minimálních prostředků a hlavně svépomocí vytvořilo místo, které lahodí oku i duši. Samotní obyvatelé Nečtin ho začali nazývat „Oázou klidu“. A to byl i hlavní záměr tvůrců. Z původně skromného nápadu se vyklubal zajímavý komunitní projekt podporovaný obcí.

Karin Šrubařová (*1984, Česká republika) je absolventkou Ateliéru intermediální tvorby Akademie výtvarných umění v Praze. Ve své tvorbě se zabývá site specific projekty, ve kterých zkoumá vztah prostředí a subjektu, v přípravných fázích se věnuje malbě, kterou považuje za "tréninkový" prostor. Na rezidenci v Nečtinech by se Karin ráda zaměřila na vztah chodce a krajiny parku Fénix. Zajímá ji proces "procházky", opakování obvyklé trasy a zastavení na místech, která se opakováním stávají známými. Právě na těchto místech by měla postupně vzniknout série pozemních kreseb, které zobrazí a uchovají chodcův stín tak, že jej budeme moci v parku potkat samostatně při naší vlastní procházce a skrze ně si uvědomíme vlastní přítomnost.

Noam Bar (*1984, Izrael) je absolventem Bacelelovy akademie umění a designu v Jeruzalémě a v posledních dvou letech je součástí umělecké skupiny „Empty house“. Pracuje s různými médii (kresba, socha, videoinstalace), vystavuje v galeriích i ve veřejném prostoru. Jeho cílem je vytváření neočekávaných site specific děl, ve kterých využívá svých technických dovedností v kombinaci s „primitivními“ technikami DIY. Zajímá ho umění, které oslovuje diváka na neobvyklých místech. Pro park Fénix vytvoří site specific instalaci z přírodních materiálů. Tvorba Noama online.

Závěrečná prezentace děl Karin a Noama nese název „Krajinou Fénixe“ a uskuteční se 17. 7. od 18 hodin v parku Fénix.  Přijďte se podívat na díla, která vytvořili za jeden jediný měsíc.

Tato rezidence se koná pod záštitou projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015; ve spolupráci s obcí Nečtiny a Přírodním parkem Fénix.

Bližší informace o rezidentském programu najdete zde.