Město Plzeň vyhlašuje dotační program pro umělecké projekty

29.07.

Jednoletý dotační program „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015“

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru kultury Magistrátu města Plzně vyhlašuje

Jednoletý dotační program „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015“

Statutární město Plzeň v souladu s usnesením RMP č. 749 ze dne 19. 6. 2014, Programem rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009–2019 a projektem Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 vyhlašuje prostřednictvím Odboru kultury Magistrátu města Plzně Jednoleté dotační programy v oblasti kultury pro rok 2015 :

Jednoletý dotační program na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti pro rok 2015

Jednoletý dotační program na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti je neinvestiční dotace poskytovaná žadatelům, kteří nejméně po dobu 1 roku předcházejícího termínu podání žádosti prokazatelně provozují kontinuální činnost, která podporuje uměleckou tvorbu nebo kulturní aktivity občanů města Plzně a směřuje k veřejné prezentaci (vystoupení, koncert, výstava, vydání publikace apod.).

Jednoletý dotační program na podporu uměleckých a kulturních projektů pro rok 2015

I. Veřejný prostor města jako místo pro umělecká díla a kulturní animace 
II. Umělecké aktivity začínajících autorů, podpora aktivit v rámci kreativního inkubátoru Plzeň 2015
III. Umělecké a kulturní projekty pro děti a mládež, podpora uměleckého školství v Plzni
IV. Kultura jako nástroj uchování kulturních hodnot a tradic
V. Rozvoj kulturních a komunitních aktivit v jednotlivých městských obvodech
VI. Podpora kulturně vzdělávacích aktivit

Žádosti o dotace u obou programů přijímá Odbor kultury MMP do 22. září 2014.

Úplný text Jednoletého dotačního programu „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015“, včetně formuláře žádosti, pokynů k přípravě rozpočtu a dalších informací, je zveřejněn zde. Nebo si jej můžete vyzvednout na adrese: Odbor kultury Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň, tel.: 378 033 041.

Dne 3. září 2014 se uskuteční od 16 hod. v zasedací místnosti MMP, Kopeckého sady 11, Seminář pro žadatele k Jednoletému dotačnímu programu „Plzeň – EHMK 2015“.

(V případě zájmu si, prosím, zarezervujte místo na e-mailu: noval@plzen.eu do 22. 8. 2014.)