Nabídka „Architekti pro učitele“

28.01.

Iniciativa „Architekti ve škole“  nabízí pedagogům účast na projektu „Architekti pro učitele“. Cílem projektu je zvyšování povědomí o bydlení, architektuře a urbanismu ve školách skrze propojení klíčových témat s látkou probíranou v rámci školních osnov. Důraz bude kladen mimo jiné na téma plzeňského veřejného prostoru.

Po již proběhlé realizaci zkušebních workshopů se studenty a žáky chceme zapojit rovněž pedagogy, neboť to jsou oni, kteří vychovávají budoucí generace a kteří mohou rozšířit naše obzory o své znalosti a zkušenosti. Naším cílem je nastartovat mezioborovou (mezipředmětovou) diskusi se společným tématem architektury a veřejného prostoru. Proces bude probíhat formou přibližně 12 návštěv na škole. Výstupem procesu bude vytvoření pracovních listů (šablon) pro tématické rozšíření výuky.

Spoluprací s kantory chceme navrhnout ucelené přednášky (hodiny), které budou moci využívat při své praxi. Půjde o oboustranné zatraktivnění výuky s technickými, sociálními i estetickými přesahy na pozadí aktuálních témat. Výsledky workshopu budou veřejně publikovány ve formě pracovních sešitů a metodik, a to jak na plzeňském portálu „Veřejný prostor“ (www.verejnyprostorvplzni.cz), tak na celorepublikovém internetovém portálu „Architekti ve škole“ (www.architektiveskole.cz – portál bude spuštěn v březnu 2014).

Kontakt:

Ing. arch. Kristýna Stará, +420 723 888 857, star.kristyna@gmail.com

V případě zájmu nás prosím kontaktujte nejpozději do 14. 2. 2014.

Další informace najdete zde.

 

Projekt Architekti pro učitele je realizován za podpory projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Společnost Plzeň 2015, o. p. s. podporuje začlenění tématu veřejného prostoru a architektury do českého vzdělávání pod hlavičkou Architektura do škol.