Nominujte dobrovolníky na cenu Křesadlo 2014

02.06.

Oceňte činnost dobrovolníků v Plzeňském kraji!

KŘESADLO 2014
Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci

Spolupořádají Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA a Plzeň 2015

PRAVIDLA IX. ROČNÍKU UDÍLENÍ CEN KŘESADLO V PLZEŇSKÉM KRAJI

Návrh na ocenění může poslat kterákoliv fyzická nebo právnická osoba – občan, obec, organizace. Podstatné je, aby navrhovaný dobrovolník působil v Plzeňském kraji. Návrh na udělení ceny musí obsahovat jméno navrhovaného, popis jeho činnosti a zdůvodnění toho, proč by měl být oceněn a také jméno a kontakt na navrhovatele. K tomuto slouží návrhový formulář, v případě potřeby o doplnění je možné použít samostatný list. Důležitý není počet nominací, ale zdůvodnění návrhu, jeho kvalita a rozsah.

KDO MŮŽE BÝT OCENĚN?

Cenu může získat každý, kdo dobrovolně působí či působil v jakékoliv oblasti, kde pomáhá lidem či svému okolí. Může to být činnost definovaná, řízená a spojená s konkrétní organizací i činnost nezávislá. Důležité je, aby byla dlouhodobá a prospěšná širšímu okolí, obci, městu, veřejnosti, potřebným.

KDO DOBROVOLNÍKY VYBÍRÁ A JAK BUDOU VYBRANÍ OCENĚNI?

Ze zaslaných návrhů vybírá porota složená ze zástupců pořadatelů, Plzeňského kraje, médií a partnerů. Předpokládaný počet oceněných jsou tři, může být udělena i cena za mimořádné a výjimečné působení v oblasti dobrovolnictví. Každý oceněný dostává originální ručně vyrobený předmět Křesadlo. Dále budou předány věcné ceny a dary.

 

JAK UDĚLOVÁNÍ CEN PROBÍHÁ?

Návrhy je možné posílat do 31. 8. 2014
 

  • vyplněťe on-line formuláře zde
  • nebo vyplněním návrhového listu, který je ke stažení zde, a jeho odesláním e-mailem na adresu info@doraplzen.cz
  • zasláním poštou či osobním předáním na adrese  Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA, Brněnská 14, 323 00 Plzeň

 

Návrhové listy jsou také k dispozici v tištěné podobě u pořadatelů Křesadlo 2014: 
Plzeň 2015, KD Peklo, Pobřežní 10, Plzeň a DoRA, Brněnská 14, Plzeň.
 

Slavnostní vyhlášení a předání cen za účasti vrcholných představitelů Plzeňského kraje, partnerů, organizátorů a médií proběhne dne 20. září 2014 v KD Peklo Plzeň v rámci dobrovolnického festivalu Anděl Fest.

Udílením cen Křesadlo chceme poděkovat dobrovolníkům za jejich činnost, zviditelnit dobrovolnictví i organizace, které s dobrovolníky pracují, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnickou činnost a respekt k těm, kteří ji vykonávají.