Nominujte dobrovolníky ze svého okolí na cenu Křesadlo

16.06.

Určitě máte ve svém okolí někoho, kdo dobrovolně působil nebo působí v oblasti, kde pomáhá lidem nebo svému okolí. Může to být činnost, která je organizovaná (hasiči, včelaři, zahrádkáři, sportovní nadšenci, atd.) nebo zcela nezávislá (kronikáři, místní umělci, lidé docházející do stacionářů, lidé působící jako místní památkáři, atd.). Vždy by to ale měla být činnost dlouhodobá, prospěšná širšímu okolí, lidem, obci, městu. Pomozte nám tyto nadšence vyzdvihnout, ocenit jejich práci a především jim poděkovat, že nezůstávají lhostejní ke svému okolí.
Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA ve spolupráci s Evropským hlavním městem kultury Plzeň 2015 pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse pořádá jubilejní X. ročník oceňování dobrovolnické práce v Plzeňském kraji KŘESADLO 2015. Pošlete pro cenu někoho, kdo si zaslouží poděkování za svou nezištnou práci. Nominovat můžete až do 31. srpna 2015. 

Vyplněný list zasílejte buď poštou na adresu Brněnská 14, 32300 Plzeň nebo mail info@doraplzen.cz. Stáhnout si jej můžete zde. Další podrobné informace, návrhový list i on-line formulář najdete na www.doraplzen.cz.