Oživlé Továrny na sny

14.01.

Jak úspěšně regenerovat opuštěné prostory s nevyužívanými budovami po zaniklých továrnách? Takovou otázku si klade nově vzniklá publikace Továrny na sny. Jedenáct případových studií navracení společenského užitku chátrajícím brownfields ze Švýcarska, Rakouska a Neměcka ukazuje příklady řešení.

Kniha Továrny na sny je určená manažerům kulturních center, projektovým manažerům, zástupcům veřejné správy, městským plánovačům, developerům a oborníkům z oblasti reganerace těchto prostor a politiky.

„Soubor případových studií zahrnuje různé typy brownfields, ať již klasické průmyslové, dopravní či vojenské. Města, ve kterých se nacházejí, mají různou  rozlohu, ekonomickou situaci  či rozdílné historii, avšak i přes rozdílné kontexty, ekonomiku či velikost se autoři pokoušejí nastínit desatero klíčových principů regenerace, které mohou být zdrojem inspirace pro kontext České republiky,“ vysvětluje Adriana Krásová, která se na vzniku publikace spolupodílela.

Publikace Továrny na sny autorů Blanky Markové, Ondřeje Slacha a Michaely Hečkové vznikla v rámci projektu podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce, jehož nositelem je Plzeň 2015 o.p.s.  Navazuje na předchozí  výstupy projektu Týden kulturních fabrik a především mezinárodní konferenci Kulturní fabriky a město.  


Zájemcům zašleme výtisk knihy Továrny na sny za poštovné. Napište nám svou adresu na info@plzen2015.cz. Výzva platí do rozebrání volných kusů.