Plzeň 2015 si stojí za svým: Projekt EHMK byl úspěšný bez ohledu na míru čerpání investičních dotací

10.12.

TISKOVÉ AVÍZO: Zprávu NKÚ vnímáme jako jednostrannou, bez znalosti projektu jako celku. Investice do kulturní infrastruktury jsou jen jednou z částí projektu, daleko větší dopad a vliv na rozvoj města měla jeho programová část, která proběhla úspěšně. 

Možná se postavilo méně staveb, než bylo původně plánováno, ale to rozhodně neznamená, že projekt byl celkově neúspěšný či problematický. Zatímco program a projekt jako takový se nám podařilo během posledních dvou let vypilovat do té míry, že proběhl bez jakýchkoliv větších komplikací, investiční akce jsou běh na delší trať,“ hodnotí ředitel společnosti Plzeň 2015 Jiří Suchánek.

Výrazně se ohrazujeme proti mediální interpretaci zprávy NKÚ v tom smyslu, že by projekt Evropské hlavní město kultury trpěl programovými nedostatky. Nejvyšší kontrolní úřad ve své tiskové zprávě neodděluje investiční projekty města Plzně od programových.  Kulturní náplň projektu Evropské hlavní město kultury 2015, kterou má v v gesci společnost Plzeň 2015 a její programoví partneři, proběhla v souladu s přihláškou na titul a byla organizátory, městem, krajem, Evropskou komisí i samotnými návštěvníky akcí hodnocena nadstandardně.

Výsledkem úspěšné prezentace Plzně jako Evropského hlavního města kultury jsou například doložitelná fakta o nárůstu turismu (ve srovnání s rokem 2013 stoupl počet přenocování o 30 % a prohlídek města dokonce o 500 %), mnohočetné výstupy v prestižních zahraničních médiích i pozitivní ohlasy a podpora ze strany mnoha zahraničních kulturních institucí i politických činitelů.

Z pohledu kontroly nakládání s finančními prostředky společnost Plzeň 2015 prochází celou řadou kontrolních mechanismů. V první řadě se jedná o každoroční audit Účetní závěrky a Výroční správy společnosti. Z dosavadních auditů doposud všechny měly výrok auditora „ Bez výhrad“. Dále společnost prochází pravidelně kontrolami ze stran poskytovatelů dotací – Ministerstva financí, Odboru kultury a Odboru kontroly a interního auditu magistrátu, Odboru kultury a cestovního ruchu Plzeňského kraje i Centra pro regionální rozvoj ČR - Jihozápad v Písku. Žádná kontrola nezjistila žádné zásadní věcné pochybení.