Plzeňský kraje vyhlašuje pravidla pro poskytování dotací nositelům projektů Plzeň 2015

01.01.

Cílem je podpora klíčových projektů Evropského hlavního města kutlury  ve smyslu schváleného Memoranda o spolupráci Plzeňského kraje a statutárního města Plzeň při realizaci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Podpořeny budou stěžejní projekty, zejména Západočeské baroko a projekty naplňující regionální program EHMK, které budou zahájeny v roce 2014 a budou probíhat i v roce 2015. Znění Pravidel včetně nedílných příloh najdete níže.

Žádost se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace, která je přístupná na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/. Žádosti budou přijímány 1x ročně, musí být podány nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí.

1. výzva pro rok 2014 (víceleté projekty 2014 – 2015+) - sběr žádostí je stanoven v termínu od 01.01.2014 – 31.03.2014.

Konzultační místo a kontaktní osoby poskytující informace související s programem:
Krajský úřad Plzeňského kraje,
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Škroupova 18
306 13 Plzeň.              

Konzultační dny: pondělí – pátek – vždy po předchozí telefonické domluvě

Kontaktní osoba:
Ing. Josef Kuželka
Oddělení kultury  - č. kanceláře 469
Telefon: +420 377 195 245
GSM: 724 675 397
E-mail:  josef.kuzelka@plzensky-kraj.cz
http://www.plzensky-kraj.cz

Přílohy:

Pravidla pro poskytování finanční podpory Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015

Příloha č. 1 – Žádost – Popis projektu včetně rozpočtu projektu a vyjádření k hodnotícím kritériím

Příloha č. 2a) – 2c) - Čestné prohlášení (pro obce a dobrovolné svazky obcí; pro právnické osoby; pro fyzické osoby podnikající)

Příloha č. 3 – Dílčí/Závěrečná zpráva včetně vyúčtování poskytnuté podpory