Přispějte jinak!

02.04.

Webová platforma, která má za cíl pomáhat na svět unikátním nápadům z různých oblastí kultury, kreativních odvětví a sociálního podnikání - to je projekt Everfund. S mottem Sdílíme zdroje stojí na principu crowdsourcingu a vyzkoušet si ho můžete už teď! 

Crowsourcing je systému komunitní spolupráce, kdy se na realizaci projektů podílejí přispěvatelé drobnými finančními částkami nebo svým časem, znalostmi, materiálem. Do projektu mohou vstoupit i komerční partneři a využít ho jako nástroj k plnění společenské odpovědnosti a efektivně cílenému sponzorství. V České republice a na světě funguje několik crowdsourcingových portálů - proč tedy vznikl Everfund? je Everfund výjimečný možností získat nejen potřebné finance, ale i jinou formu podpory - např. spolupracovníky, sponzory a sympatizanty. Ti se mohou zapojit svými schopnostmi, kapitálem, zapůjčením vybavení, prostor nebo dobrovolnickou výpomocí.

„Everfund je ideální šancí pro mladé začínající podnikatele i zkušenější kreativce, co hledají podporu pro své nápady. Nejde jen o internetovou platformu, ale o vytvoření komunity lidí kolem ní, kteří mají chuť něco dělat, navazovat spolupráci a zdokonalovat se. Je to jedna z mnoha věcí, které vznikly díky projektu Evropské hlavní město kultury, ale budou pokračovat i po roce 2015 a pomohou tak v Plzni vytvářet a udržovat tvůrčí prostředí,“ vysvětluje manažer projektu Everfund Ondřej Kašpárek. „S lidmi se zajímavými nápady se osobně scházíme, pomáháme jim vymyslet, s kým by bylo dobré spolupracovat, jaké odměny nastavit pro přispěvatele, jak oslovit co nejvíce lidí. Nejbližší setkání plánujeme spolu se slavnostním otevřením nové kavárny Nebe v Pekle 23. dubna od 18 hodin,“ zve Kašpárek.

Své projekty do Everfundu již přihlásili například skauti, kteří vybírají prostředky na rekonstrukci shořelé klubovny v Českém údolí, dokumentarista Bohdan Bláhovec s filmem o tom, jak se Plzeň stává Evropským hlavním městem kultury, organizátoři festivalu Živá Ulice s projektem vysázení stromů na plzeňském náměstí či pořadatel DIY koncertů Roman Werner.

Web Everfundu si můžete projít už nyní.