Registrujte se do 3. ročníku kurzů arts managementu v Plzni!

02.07.

Společnost Plzeň 2015 otevírá pro akademický rok 2014/2015 třetí ročník kurzů celoživotního vzdělávání arts managementu, které pořádá ve spolupráci s Fakultou umění a designu Ladislava Sutnara ZČU v Plzni.

Kurzy jsou určeny široké škále potenciálních zájemců z řad pracovníků kulturních a uměleckých organizací, administrátorům kultury na straně veřejné správy, zástupcům samosprávy v gesci kultury, a všem těm, kdo se na vytváření kultury podílejí, např. učitelům či umělcům nebo těm, kteří s ní plánují spojit svou budoucnost.

Kurzy se dělí do dvou skupin – na manažerské (moduly 1-5, 10) a tvůrčí a inspirační kurzy (moduly 6-7, 9, 11) celoživotního vzdělávání dospělých. Podmínky k přihlášení a informaci o jednotlivých modulech je možno nalézt v katalogu nebo této stránce, kde naleznete i registrační formulář.

Registrace do kurzů probíhá do 21. září 2014. Účastnit se mohou zájemci z Plzně, Plzeňského kraje a celé České republiky, kteří splní podmínky přihlášení.  Kurzy nejsou určeny komerčním subjektům. V této podobě se projekt arts management uskuteční naposledy, proto s registrací tentokrát neváhejte a přihlaste se včas. V loňském roce jsme evidovali řadu zájemců, na které se nedostalo.