Spolupracujete s Plzní 2015? Získejte podporu od kraje

06.03.

Blíží se deadline pro sběr žádostí o finanční podporu Plzeňského kraje. Všichni žadatelé, kteří spolupracují s Plzní 2015, teď mají možnost získat více bodů pro získání dotace na svou aktivitu. Memorandu o spolupráci je totiž jedním z hodnotících hledisek při schvalování dotací. 

Kritéria regionálního programu Plzně 2015: 

1. Kulturní akce/ projekt dramaturgicky spadá do regionálního programu Plzně 2015 - tzn. tematicky odpovídá jedné ze tří linií regionálního programu – Západočeské baroko, Landart, Industriální dědictví

2. Rozvoj komunity

3. Špičková umělecká kvalita

4. Audience development (rozvoj divácké obce)

5. Udržitelnost projektu

6. Respekt ke zdrojům a tradici

7. Reference

8. Počet návštěvníků akce (doplňkové kritérium)

 

Průběh schvalovacího řízení projektů

1. Vyplnění žádosti o memorandum – ke stažení zde.

2. Podání žádosti v elektronické podobě na kontaktní email bechna@plzen2015.cz do 20. 3. 2014

3. Posouzení žádosti Výběrovou komisí a doporučení / nedoporučení ke schválení memoranda

4. Schválení / neschválení žádosti vedením společnosti Plzeň 2015

5. Písemné vyrozumění žadatelům do 25. 3.

6. Všichni žadatelé, kteří uspěli, obdrží memorandum nejpozději do 28. 3.