Výměna know how pro kreativní průmysly: Plzeň a Bavorsko

07.04.

Plzeň 2015 o.p.s. a Bayern design GmbH se spojili při realizaci projektu, který má za cíl propojit plzeňské a bavorské podnikatele z kreativních odvětví, podpořit výměnu zkušeností, nové zakázky i poskytnout zázemí pro vývoj nových prototypů. 

Projekt trval od října 2014 do června 2015 a jeho aktivity se odehrály jak na české, tak bavorské straně. V rámci projektu se uskutečnily dvě studijní návštěvy v Pasově a Regensburgu zaměřené na propojení designérů a podnikatelů z obou zemí.

Důležitou součástí projektu bylo 9 workshopů s odborníky z ČR a Bavorska, které se uskutečnily od května do června a byly zaměřeny na zvýšení podnikatelských dovedností. Testování unikátního vzdělávacího programu pod názvem Kreativní inkubátor se zúčastnilo 6 týmů z odvětví produktového a grafického designu, dále z oboru řemesel nebo netradiční audiovizuální průvodce. Po uzavření workshopů vzniklo 9 vzdělávacích modulů doplněných o studijní materiály, které jsou zpřístupněny pro účastníkům a na dalších plánovaných kurzech v rámci Centra kreativního podnikání. 

Za účelem zvýšení konkurenceschopnosti designérů byla pořízena 3D tiskárna, která je zpřístupněna v rámci Centra kreativního podnikání pod odborným dohledem. 

Závěr projektu patřil konferenci Design Thinking Festival, která ve dnech 11. - 12. 6. 2015 v industriálních prostorách kreativní zony DEPO2015 v Plzni přivítala na 230 expertů, kreativních podnikatelů, studentů i lektorů a představila praktické využití designu a designového myšlení při podnikání. 

Projekt byl podpořen z programu Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013.

Co je kreativní zona DEPO2015?

DEPO 2015 je živým prostorem, kde se podnikání a kultura zajímavě kombinují v inovativních řešeních. DEPO2015 je udržitelným výstupem projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Srdcem DEPO2015 je Centrum pro kreativní podnikání, které propojuje kreativní průmysly s byznysem. DEPO2015 je místem, kde sídlí, pracují, tvoří, prezentují či obchodují start-upy i zavedené firmy. Komunita kreativních lidí se skvělými nápady a touhou je realizovat má možnost projít procesem inkubace, tj. za asistence a mentoringu profesionálů z kulturních a kreativních odvětví nastartovat svůj podnikatelský záměr, může využívat sdílený pracovní prostor/co-workingotevřenou dílnu/maker space na výrobu prototypů nebo si pronajmou ateliér či kancelář. DEPO2015 je také sídlem rezidenčního programu OPEN A.i.R., který nabízí českým kreativcům možnost vycestovat do zahraničí a zároveň zve zahraniční profesionální scénu do Plzně.  

Virtuální prohlídka prostor zde: http://bit.ly/1xvM5Ca