Zažádejte o mikrogranty

01.04.

Průběžný dotační program „Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2014“

 

Oblasti podpory:

I. Rok české hudby 2014 v Plzni

Termíny uzávěrek odevzdání žádostí o dotaci:

31. 3., 30. 4., 30. 6. a 30. 9. 2014

 

II. Oživení kulturního dění ve městě

Termín uzávěrek odevzdání žádostí o dotaci:

30. 4., 30. 6., 30. 9. 2014

 

III.  Podpora kulturních a uměleckých aktivit v rámci projektu Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby (17. - 25. května 2014)

Termín uzávěrek odevzdání žádostí o dotaci: 31. 3. 2014

 

IV. Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015

Termín uzávěrek odevzdání žádostí o dotaci:

30. 4., 30. 6., 30. 9. 2014.

 

Žádost o dotaci musí být podána nejpozději měsíc před zahájením realizace daného projektu.

Maximální možná výše požadované i přidělené dotace je 20 000 Kč (včetně).

Úplný text Mikrograntů pro rok 2014 včetně formuláře žádosti a dalších informací najdete v přílohách tohoto článku nebo je k dispozici na adrese: Odbor kultury Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň (tel.: 378 033 041).

Bližší informace stáhnete zde.