Informační síť v regionu

Plzeň 2015 v regionu a region v Plzni 

Na území Plzeňského kraje se od července 2014 rozběhla partnerská Informační síť. Jejími členy jsou informační centra, městská kulturní střediska, neziskové a příspěvkové organizace, knihovny nebo soukromé subjekty.

Na každém partnerském místě najde návštěvník informace o aktuálním dění v projektu a ve většině z nich lze také koupit vstupenky na akce pořádané společností Plzeň 2015 nebo propagační předměty. Koupí těchto produktů naše partnery podpoříte. Plzeň 2015 naopak propaguje aktivity partnerských míst na svém webu a v tištěných programech.

Projekt Informační sítě byl spolufinancován Plzeňským krajem. Více informací o Plzeňském kraji můžete najít na webu Turistů ráj.

Partneři Informační sítě: 

Blovice – Muzeum jižního Plzeňska  
Bezdružice – MAS Západ  
Břasy – Darovanský Dvůr Resort  
Centrum španělské kultury a vzdělávání
Dobřany – Městské kulturní a informační středisko  
Domažlice – Městské kulturní středisko  
Horšovský Týn – Městské kulturní zařízení
Klatovy - Informační centrum
Klenčí pod Čerchovem – Informační centrum  
Klenová – Galerie Klatovy Klenová  
Konstantinovy Lázně - Informační centrum
Manětín – Informační centrum  
Mariánský Týnec – Muzeum a galerie severního Plzeňska  
Nečtiny – Turistické informační centrum  
Nepomuk – Kulturní a informační centrum  
Nepomuk - Mikroregion Nepomucko
Nýrsko - Kulturní a informační centrum
Planá – Hafan studio  
Plasy – Městská knihovna  
Poběžovice – Městské kulturní a informační středisko  
Přeštice – Kulturní a komunitní centrum  
Radnice – Informační centrum  
Rokycany - Informační centrum  
Spálené Poříčí – Infocentrum
Stříbro - Městské kulturní středisko  
Sušice - Mětské informační centrum  
Sušice – Sirkus – Sušické kulturní centrum  
Tachov - Muzeum českého lesa  
Tlučná - Úřad obce
Zámek Žinkovy
Zámek Zbiroh
Železná Ruda – Informační turistické centrum 

 

► Soutěž Moje léto v plzeňském regionu
Navštivte krásná místa Plzeňského kraje, vyfoťte se a ukažte ostatním, jak vypadá vaše léto na partnerských místech Plzně 2015 ! Vyfoťte se s regionální brožurou (k dostání zdarma v Meeting Pointu a DEPO2015) na místech v ní popsaných a deset z vás získá hodnotné dárky. 

Pravidla soutěže:
Soutěž trvá do 31. srpna 2015. 
Soutěžící se přihlašuje do soutěže tím, že pošle na mail bechna@plzen2015.cz fotografii, na které je zachyceno léto v regionu a zároveň dá souhlas s využitím této fotografie pro potřeby Plzně 2015. Fotografie budou zveřejněny na FB Plzně 2015 a musí být v souladu se zákony ČR. Budou také přidávány do speciálního alba, kde pro ně mohou návštěvníci stránek hlasovat. O výsledcích soutěže budou soutěžící informováni elektronicky, změna pravidel vyhrazena! Kompletní pravidla soutěže jsou zveřejněna v Projektech na webu www.plzen2015.cz v sekci Informační síť projektu Plzeň 2015. 


Podorobná pravidla fotografické soutěže Moje léto v regionu
1. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je společnost Plzeň 2015, o.p.s., IČO 291 091 124, se sídlem Plzeň, Pražská 309/19, 301 00 (dále jen organizátor)
2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá na území České republiky od 1.7. do 31.8. 2015.
3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
Soutěžícím se může stát fyzická osoba v rozmezí 5 –120 let věku, která se v souladu s těmito pravidly rozhodne účastnit soutěže (dále jen „účastník“). Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním vztahu nebo ve vztahu obdobném pracovnímu poměru k organizátorovi soutěže, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých. Ze soutěže budou vyloučeni ti účastníci, kteří nesplní řádně požadované podmínky soutěže. Ze soutěže budou dále vyloučeni účastníci jednající v rozporu s pravidly či dobrými mravy. Pokud se ukáže, že se tento účastník i přes uvedené stal výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytl, nevznikne mu nárok na výhru. Ze soutěže jsou rovněž vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoli způsobem nevyhoví těmto pravidlům.
4. POPIS SOUTĚŽE
Účastník pošle fotografie v minimálním rozlišení 10 x 15 cm na 300 dpi, resp. 1 200 x 1 700 bodů ve formátu jpeg.na adresu bechna@plzen2015.czK 31.8. bude příjem fotografií ukončen. Fotografie vybrané dle uvážení poroty tvořené členy marketingového oddělení Plzně 2015 budou do 7.9. zveřejněny na facebooku Plzně 2015. Zde budou moci návštěvníci FB 14 dní hlasovat. Hlasovat bude možné pouze jednou a pouze pro jeden snímek. Autoři deseti snímků, kteří dostanou nejvyšší počet hlasů, obdrží výhru. Do soutěže jsou přijímány pouze snímky v digitální formě. Zasláním soutěžní fotografie poskytuje soutěžící pořadateli soutěže bezplatnou, nevýhradní, rozsahem co do množství, místa, území a času neomezenou licenci ke všem způsobům užití soutěžního díla, včetně užití pro reklamní účely pořadatele.Pořadatel je oprávněn jakoukoli část fotografie upravit a/nebo měnit a/nebo spojit s jiným autorským dílem, stejně tak je pořadatel oprávněn licenci postoupit či poskytnout podlicenci. Pořadatel není povinen svolení a oprávnění udělená mu účastníkem podle tohoto článku využít. Zasláním fotografie souhlasí účastník s pravidly soutěže.
6. VÝHRY
Deset autorů vítězných snímků získá volné vstupenky na akce spojené s projektem a propagační předměty Plzně 2015. Výhru není možné vyplatit v hotovosti.
7. ZMĚNA PODMÍNEK SOUTĚŽE A UKONČENÍ SOUTĚŽE
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky soutěže, soutěž odložit, zkrátit, přerušit nebo soutěž bez náhrady zrušit.
8. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účastí v soutěži dává každý účastník organizátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu zejména jméno, e-mail za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a předání ceny a pro marketingové účely a za účelem realizace dalších marketingových akcí organizátora soutěže, tj. zejména k průzkumu trhu, jeho analýzám, organizování dalších akcí a k nabízení výrobků a služeb, a to po dobu jednoho roku. Účastník bere na vědomí, že má práva   2 dle § 11, 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoli na adresu organizátora odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže má za následek vyřazení ze soutěže. Údaje poskytnuté účastníkem soutěže mohou kromě organizátora soutěže zpracovávat další osoby pověřené organizátorem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů k marketingovým účelům.
9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ve smyslu ustanovení § 2874, občanského zákoníku, v platném znění, není možno cenu vymáhat soudní cestou. Na cenu není právní nárok a nárok na cenu nelze převést na jinou osobu. Cenu není možné nárokovat v alternativní podobě. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou cenu cenou obdobného typu a odpovídajících hodnot a měnit podmínky předání ceny v případě, že mu cena nebude poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly. V případě jakýchkoli sporů, které vyplývají z této soutěže nebo vznikly v souvislosti s ní, budou řešeny rozhodnutím organizátora soutěže.