Vyplňte pouze v případě, pokud se liší od adresy sídla organizace.
Uvádějte v Kč.
Uvádějte v Kč.
V případě, že máte zájem o marketingovou podporu svého projektu od Plzně 2015, vyplňte prosím „Ano“.
V případě zájmu o zveřejnění na crowdfundingovém portále Everfund.cz, vyplňte „Ano“.
Stručný popis shrnující cíle a výstupy projektu (max. 350 znaků)
Popis kapely nebo hudebního programu
Popište očekáváné publikum
Jaké komunikovatelné a měřitelné výstupy bude mít Váš projekt? Komu realizace projektu pomůže?
Kdo se na projektu podílí a jak? Uveďte také přínos osob či organizací pro projekt.
Popište kvalifikaci personálu pro úspěšné zajištění projektu.
Popište dle Vašich možností vztahy s příjemci / diváky / uživateli. Jaké budou přínosy pro příjemce projektu? Jakým způsobem bude fungovat komunikace s diváky / příjemci projektu? Kdo je odpovědný za propagaci projektu? Jakým způsobem budete projekt Plzeň 2015 propagovat?
Pole využijte v případě, že je třeba doplnit informace, které z kapacitních důvodů nelze vložit do tabulky rozpočtu (max. 350 znaků).
Uveďte, jaké další financování máte zajištěno, tedy % finančního krytí z jiných zdrojů a o jaké zdroje se jedná.
Jak bude projekt pokračovat po vyčerpání grantu?
Co ohrožuje úspěšnou realizaci projektu?
Popište, jak projekt naplňuje evropskou dimenzi, jaký má vztah k Evropě, jak reflektuje evropská témata, jak spolupracujete se zahraničními partnery.
Popište, kde se projekt pohybuje na škále tradice – inovace, jak a proč.
v Kč
v Kč
- specifikujte jednotlivé položky, náklady žadatele na projekt - v Kč
- specifikujte jednotlivé položky, náklady žadatele na projekt - v Kč
Požadovaný příspěvek od Plzně 2015, o.p.s. / 2015, specifikujte jednotlivé položky, náklady žadatele na projekt - v Kč
- specifikujte jednotlivé položky, náklady žadatele na projekt - v Kč
- specifikujte jednotlivé položky, náklady žadatele na projekt - v Kč
Požadovaný příspěvek od Plzně 2015, o.p.s. / 2015, specifikujte jednotlivé položky, náklady žadatele na projekt - v Kč
- specifikujte jednotlivé položky, náklady žadatele na projekt - v Kč
- specifikujte jednotlivé položky, náklady žadatele na projekt - v Kč
- specifikujte jednotlivé položky, náklady žadatele na projekt - v Kč
rozepište prosím UBYTOVÁNÍ, DIETY, DOPRAVU A CELKEM, specifikujte jednotlivé položky, náklady žadatele na projekt - v Kč
rozepište prosím UBYTOVÁNÍ, DIETY, DOPRAVU A CELKEM, specifikujte jednotlivé položky, náklady žadatele na projekt - v Kč
Požadovaný příspěvek od Plzně 2015, o.p.s. / 2015, rozepište prosím UBYTOVÁNÍ, DIETY, DOPRAVU A CELKEM, specifikujte jednotlivé položky, náklady žadatele na projekt - v Kč
- specifikujte jednotlivé položky, náklady žadatele na projekt - v Kč
- specifikujte jednotlivé položky, náklady žadatele na projekt - v Kč
Požadovaný příspěvek od Plzně 2015, o.p.s. / 2015, specifikujte jednotlivé položky, náklady žadatele na projekt - v Kč
- specifikujte jednotlivé položky, náklady žadatele na projekt - v Kč
- specifikujte jednotlivé položky, náklady žadatele na projekt - v Kč
Požadovaný příspěvek od Plzně 2015, o.p.s. / 2015, specifikujte jednotlivé položky, náklady žadatele na projekt - v Kč
- specifikujte jednotlivé položky, náklady žadatele na projekt - v Kč
Požadovaný příspěvek od Plzně 2015, o.p.s. / 2015, specifikujte jednotlivé položky, náklady žadatele na projekt - v Kč
Požadovaný příspěvek od Plzně 2015, o.p.s. / 2015, specifikujte jednotlivé položky, náklady žadatele na projekt - v Kč
Uveďte v Kč.
Uveďte v Kč.
Požadovaný příspěvek od Plzně 2015, o.p.s. / 2015. Uveďte v Kč.
Uvádějte v Kč.
Uvádějte v Kč.
Uvádějte v Kč.
Uvádějte v Kč
Uvádějte v Kč
Uvádějte v Kč.
Specifikujte jednotlivé položky. Uvádějte v Kč.
Specifikujte jednotlivé položky. Uvádějte v Kč.
Specifikujte jednotlivé položky. Uvádějte v Kč.
Uvádějte v Kč.
Uvádějte v Kč.
Uvádějte v Kč.
B. - A. Uvádějte v Kč.
B. - A. Uvádějte v Kč.
B. - A. Uvádějte v Kč.
Uvádějte v Kč.
Uvádějte v Kč.
Uvádějte v Kč.
Uveďte samostatně položky SMLOUVY O REKLAMĚ, DARY A CELKEM. Uvádějte v Kč.
Uveďte samostatně položky SMLOUVY O REKLAMĚ, DARY A CELKEM. Uvádějte v Kč.
Uveďte samostatně položky SMLOUVY O REKLAMĚ, DARY A CELKEM. Uvádějte v Kč.
Rozepište jednotlivé položky, Plzeň 2015, o.p.s. a celkem. Uvádějte v Kč.
Rozepište jednotlivé položky, Plzeň 2015, o.p.s. a celkem. Uvádějte v Kč.
Rozepište jednotlivé položky, Plzeň 2015, o.p.s. a celkem. Uvádějte v Kč.
Specifikujte jednotlivé položky. Uvádějte v Kč.
Specifikujte jednotlivé položky. Uvádějte v Kč.
Specifikujte jednotlivé položky. Uvádějte v Kč.
Uvádějte v Kč.
Uvádějte v Kč.
Uvádějte v Kč.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Odesláním tohoto formuláře prohlašuete, že veškeré údaje uvedené v předložené žádosti jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. Souhlasíte s případným zařazením všech údajů z této žádosti o grant a z průběhu projektu do informační databáze přístupné veřejnosti. Osobní data budou chráněna v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.