Den architektury 2014 Plzeň

MY A DOMY: současná plzeňská architektura očima tvůrců i uživatelů

První říjnový víkend se bude již počtvrté v České republice konat Den architektury – festival, při kterém si návštěvníci všech věkových kategorií a zájmů mohou spolu s odborníky prohlédnout architektonické zajímavosti svých měst. Letošní program v Plzni nazvaný „MY A DOMY: současná plzeňská architektura očima tvůrců i uživatelů“ proběhne v novém formátu pojmenovaném „Hurá dovnitř“. Návštěvníkům nabídne komentované prohlídky moderních domů, z nichž je řada běžně nepřístupných. Během nedělního odpoledne 5. října 2014 tak budete moci navštívit až tři interiéry v rámci po sobě jdoucích komentovaných prohlídek a nakonec zavítat na otevřenou diskusi s architekty a uživateli budov o tom, proč a jak usilovat o kvalitní architekturu.

Mapa s podrobnými informacemi zde.

Komentované prohlídky

14:00, 15:00, 16:00 (začátky prohlídek)

Prohlédněte si nejzajímavější současnou architekturu ve městě. Běžně nepřístupnými interiéry provedou autoři návrhů i uživatelé staveb. Registrace na prohlídky: klikněte na vybranou budovu nebo místo v záložce Události a zaregistrujte se na vámi zvolený čas. Každý účastník se může registrovat až na tři prohlídky - počítejte ale prosím s nutností přesunu a ponechte si dostatečný čas na cestu na další prohlídku!

Diskuse

17:30, Dům hudby, Husova 30, Plzeň

Jak se žije a pracuje v architektonicky kvalitních domech? Jak může vypadat moderní byt, administrativní nebo veřejná budova? Otevřená beseda s architekty i uživateli budov o tom, proč usilovat o dobrou architekturu.

Diskusi uvede komentovaná prohlídka Domu hudby s architektem Pavlem Jobou, M1 architekti.

 

Kontaktní osoba: Karolína Plášková, da.registrace@gmail.com

O Dni architektury

Celorepublikový festival se koná u příležitosti Světového dne architektury. Na republikové úrovni je zaštítěn občanským sdružením Kruh a letos se do něj zapojilo již přes 50 českých a slovenských měst – dohromady tak nabídnou přes 100 komentovaných prohlídek.

V Plzni je Den architektury organizován v rámci komunitního programu Pěstuj prostor společnosti Plzeň 2015. Úkolem Pěstuj prostor je zvyšovat obecné povědomí a vzdělanost v oblasti veřejného prostoru, urbanismu a architektury, zapojovat občany pomocí otevřené výzvy a provádět vlastní inspirativní proměny veřejného prostoru.

Program plzeňského Dne architektury je určen všem generacím široké veřejnosti a je zdarma.

Informace o celorepublikovém festivalu Den architektury zde.