KREKR - Kreativitou k rozvoji

Projekt KREKR (KREativitou K Rozvoji) je určený pro firmy a státní podniky, které chtějí neobvyklým způsobem pracovat se svými zaměstnanci, zvýšit jejich loajalitu, kreativitu, pracovní nasazení, ale také zlepšit vztahy na pracovišti a posunout společnost a její chod blíže nejen ke svým zaměstnancům, ale i k zákazníkům. Na základě zadání manažera je vybrán kreativní umělec, který se na určitý čas stane platnou součástí firmy. Pozoruje zaběhlé vzorce, stereotypy či vnímání ve společnosti a snaží se odhalit chyby v komunikaci a další problémy. Ty se pak pokusí vyřešit v rámci projektu, na kterém spolupracuje se zaměstnanci. Zaměstnanci si tak mohou vyzkoušet, jaké je nacvičovat divadelní hru, psát román, či namalovat obraz. Daleko důležitější jsou ale změny, které díky práci umělce probíhají v mysli zaměstnanců a v pracovním kolektivu jako celku. 

Projekt je součástí evropské iniciativy Creative Clash a probíhá v 17 zemích. Naším koučem je švédská společnost TILLT, která na uměleckých intervencích dlouhodobě spolupracuje například s automobilkou Volvo. V České republice se zatím uskutečnily dvě intervence - v Jazykové škole Polygot Plzeň a v Domě seniorů ve Kdyni. Firmy, které se tohoto projektu zúčastní, získají nejen požadované změny v pracovním kolektivu, ale také benefity v podobě medializace společnosti. Společnost získá materiály k firemní propagaci, zapojí se do společensky odpovědné aktivity zaštítěné evropskou iniciativou Creative Clash a skvěle upozorní na svoji firmu v měřítku regionálním i mediálním.

Umělec dochází po dobu 3 až 12 měsíců do firmy a na základě požadavků od zaměstnavatele (a svého pozorování) pracuje se zaměstnanci uměleckými metodami tak, aby dosáhl změny zejména ve čtyřech oblastech:

1. zvýšení hrdosti na práci

2. zvýšení loajality k firmě

3. zlepšení komunikace a vztahů na pracovišti

4. zvýšení představivosti a tvůrčích schopností

Vedlejším efektem pro zúčastněné firmy je pak mediální pozornost a dnes velmi ceněný punc společenské odpovědnosti.


Kontakt:

Monika Bechná
tel: +420 602 331 486

Foto / video

Reportáž o uměleckých intervencích ze švédské televize (s anglickými titulky).

Balet ještěrek, který vzniknul ve Švédsku jako výsledek umělecké intervence ve firmě Aspen, která spolupracovala s choreografkou Veerou Suvalo Grimber.

Výsledky uměleckých intervencí

Jak firmě prospěje, když se zapojí do projektu?

Ačkoliv se jedná o těžko měřitelné hodnoty (proměna emocí, zlepšení zaměstnanecké spokojenosti, atd.), potřeba výzkumu pro ověření efektů uměleckých intervencí je natolik silná, že Wissenschaftzentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) zahájilo pod vedením Prof. Dr. Ariane Berthoin Antal výzkum, který se snaží na otázky po měřitelném efektu uměleckých intervencí odpovědět.  Její zpráva vychází ze studia 268 publikací, které se zabývají propojením umění a byznysu. Pouze 47 z nich poskytlo spolehlivá data, která hovoří o jasném dopadu uměleckých intervencí na chod firmy (data jsou shromážděna z 205 organizací).  Vzhledem k různorodosti zkoumaných organizací, stejně jako jejich zadání pro umělce a rozmanitosti umělci použitých metod, dospěl tým Prof. Antal ke zjištění, že v literatuře je popsáno 29 kategorií dopadů uměleckých intervencí na fungování firmy/organizace, které pak byly rozděleny do 8 širších kategorií:

1. Firemní strategie a postupy 

Do této kategorie patří např. zvýšený obrat firmy, lepší produktivita práce, redukce stresu a absentismu, vývoj nových produktů,  pozitivní vliv na marketing – tyto efekty jsou popsány ve 44% publikací.  U firem, ve kterých probíhal projekt AIRIS (Artist In Residence), došlo ke snížení absentismu z důvodu nemoci – celková ušetřená částka byla vyčíslena na 30 000€ - 130 000€ podle velikosti organizace.

2. Vztahy

Jedná se o vztahy vnitřní i mimo firmu. O tomto dopadu mluvilo nejvíce zaměstnanců a je zmiňován v 37% studovaných textů. Během uměleckých intervencí dochází k hlubšímu vzájemnému poznání zaměstnanců, což podněcuje větší semknutost pracovního kolektivu a usnadňuje tak spolupráci. Protože přítomnost umělce na pracovišti vzbuzuje zájem za hranicemi firmy, jsou stimululovány se i vztahy organizace k okolnímu světu – ať už se jedná o vztahy s  místní komunitou, dodavateli a zákazníky nebo přáteli, se kterými zaměstnanci o uměleckých intervencích hovoří.

3. Organizační rozvoj firmy 

Zlepšení pracovního klimatu zmiňovalo 33% analyzovaných textů. Po provedení projektů AIRIS například došlo ke 12 procentnímu poklesu konfliktních situací.

Do této skupiny patří také rozvoj firemní kultury (23% textů) a efektivnější a otevřenější způsob vedení zaměstnanců (20%). Někdy zůstane potenciál uměleckých intervencí v této oblasti nevyužitý, a to zejména v případě dvou posledně zmiňovaných dopadů. Důvodem je neochota managementu společnosti měnit způsob svého vedení nebo příliš konzervativní firemní kultura.

4. Osobní rozvoj zaměstnanců 

Tento přínos zmiňuje 33% textů. Mezi hodnotami, které se u zaměstnanců podařilo rozvinout, figuruje na prvním místě sebedůvěra, ochota riskovat a rozvoj nových dovedností. Asi 20% zpráv uvádí, že během uměleckých intervencí účastníci získali také nové schopnosti, jako je např. schopnost myslet jiným způsobem nebo lépe komunikovat.

5. Spolupráce 

Kvalitnější způsob spolupráce zmiňuje 31% textů, kvalitnější komunikaci uvádí 30% textů. Lepší spolupráce vede jednak k větší zaměstnanecké spokojenosti, jednak také zvyšuje produktivitu práce. Zlepšuje se například komunikace mezi jednotlivými směnami, mizí nepřátelství a pocit ohrožení, pracuje se tedy efektivněji.

6. Inovativní způsob práce 

Díky uměleckým intervencím se u zaměstnanců zvyšuje schopnost zacházet s neočekávaným vývojem událostí, jsou otevřenější vůči novým vjemům. Práce s umělcem zaměstnance vytrhuje z denní rutiny a nutí je reagovat na nové impulzy, což může někdy způsobovat napětí. Umělec je ale schopen pracovat i s rezistencí a zahrnout ji do své práce jako plnohodnotnou reakci na svou provokaci.

7. Schopnost vidět věci jinak 

37% studií uvádí, že zaměstnanci, kteří vstoupili do uměleckých intervencí, byli schopni zvažovat více faktorů a otázek včetně tázání se po smyslu své práce. Rozšíření obzorů (widening perspectives) je výsledek, který uvádělo 46% analyzovaných textů.

8. Aktivace 

Většina zúčastněných hodnotí přítomnost umělce jako velice pozitivní a vzrušující zkušenost – což je oproti počáteční skepsi výrazný žádoucí posun ve vnímání.

„Myšlenky přišly od zaměstnanců a projektová skupina je uskutečnila. Jaká tedy byla role umělkyně? Zaměstnanci později vzpomínali, že „Byla energií…“ Byla ta, která nás udržovala v chodu.“

 

Cílem společnosti Plzeň 2015 je prosadit umělecké intervence ve firemním prostředí, a sledovat také vliv těchto intervencí nejenom na zaměstnance a chod firmy, ale i na samotné umělce a jejich tvorbu.