OPEN UP! 2014 Creative Placemaking Festival

OPEN UP! Creative Placemaking Festival se věnuje otázkám jak využít umění a kulturních aktivit jako nástroje pro ekonomické a sociální oživení lokalit, měst a regionů.  První ročník proběhl 6.-7. Listopadu 2014 v Praze a v Plzni. Festival nabídl řadu akcí pro různé cílové skupiny:

1) Odborná konference: pro zástupce státní správy, samosprávy, podnikatelského sektoru, kulturní manažery a angažované občany

  • Místo konání: Centrum současného umění DOX v Praze

2) OPEN UP the Night: večer pro širokou veřejnost v Plzni, kde svou činnost představili české i zahraniční osobnosti, které koncept Creative Placemaking uvedli do praxe. Následoval koncert špičkové kapely Android Asteroid.

  • Místo konání: Papírna, Plzeň
3) Kulaté pracovní stoly: debata v rámci pracovních skupin vedených odborníky
  • Místo konání: Kulturní dům Peklo, Plzeň
4) MOVE UP! prezentace vybraných návrhů v soutěži na téma alternativní mobility, které reagují na konkrétní potřeby města Plzně.
  • Místo konání: Kulturní dům Peklo, Plzeň

 

Organizátoři: Plzeň 2015 & Aspen Institute Prague

Foto / video

Soutěž

Move Up! Alternativní mobilita – zaměřeno na Plzeň

Po městě se dá pohybovat různými způsoby. Pohyb často není jen prostředek k cíli, ale cíl sám o sobě nebo způsob, jak vyřešit sociální problém či zpestřit turistickou či volnočasovou aktivitu.

Aspen Institute Prague a Plzeň 2015, o.p.s. spolu s příspěvkovou organizací Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Vás zvou k zapojení se do veřejné soutěže „Move Up! Alternativní mobilita – zaměřeno na Plzeň “, která je organizována v rámci konference Open Up! Creative Placemaking Festival.

Pojďme si představit město jako místo, kde se lidé pohybují bezpečně, zdravě, ekonomicky a v sociální interakci.

Hledáme praktická řešení pro alternativní mobilitu ve městě! Způsob je na vás. Na alternativní mobilitu – veškeré dopravní řešení jiné než individuální automobilová doprava – můžete pohlédnout okem, které je Vám nejbližší - urbanisty, architekta, designéra, strojaře, odborníka na nové technologie nebo jednoduše fanouška veřejného prostoru. Ideálně pak jejich kombinací.

  • Navrhované řešení by mělo umožnit, ulehčit, obohatit či rozšířit nabídku dopravy ve městě Plzni
  • Primárně by měl návrh vycházet ze stávajících geografických, sociálních, kulturních či infrastrukturálních podmínek v Plzni, nicméně návrh může být aplikovatelný i na jiných místech
  • Navrhnout můžete aplikaci, zážitek, (ne)komerční službu nebo produkt. Tím ale soutěž nekončí – neomezujte svoji fantazii. Důležité je, aby projekt byl realizovatelný za hodnotu hlavní ceny.

Podmínky soutěže, informace o výhrách a další najdete zde.