Plzeňský architektonický manuál (PAM)

Stezky po architektuře let 1914–1950

Plzeňský architektonický manuál (PAM) je odborně popularizační projekt, který v první fázi mapuje architekturu let 1914–1950 v Plzni. Předmětem zájmu autorů projektu jsou především stavby rané moderny včetně jejích historizujících, klasicizujících i kubizujících odstínů, objekty rozvíjející národní styl, dekorativismus, purismus i různé polohy funkcionalismu. Výjimku z vytyčeného období představují dvě moderní interiérové realizace, jimiž v letech 1907–1910 do plzeňského prostoru vstoupil Adolf Loos, případně budovy, dokumentující postupnou proměnu architektury vyznávající tradiční tvarosloví v architekturu moderní a modernistickou.

V této fázi jsou stavby navázány na trasy pěti stezek, které zájemce provádějí centrem města a Jižním Předměstím včetně Bezovky a Doudlevecké čtvrti. Páteří projektu a zároveň šestou stezkou, protínající čtyři z pěti tras, je loosovská linka spojující místa realizací Adolfa Loose a jeho spolupracovníků. Do konce letošního roku bude ve druhé fázi projektu zpracováno dalších několik stezek v blízkých částech města. Do budoucna se pak předpokládá rozšíření projektu o zbývající části města i další časová období.

Záměrem projektu, inspirovaného úspěšným Brněnským architektonickým manuálem (BAM), je představit jednotlivé budovy, architekty, stavitele, vybraná veřejná prostranství a městské části široké i odborné veřejnosti pomocí online databáze a mapových brožur, a následně i audionahrávek a orientačního značení ve veřejném prostoru (to vše v české i anglické verzi). Právě zprostředkování zkušenosti s architekturou vystavenou in situ, architekturou o sobě, je hlavním cílem projektu. Databáze je od 16. dubna 2015 volně přístupná na webu pam.plzne.cz a v současnosti obsahuje více než 150 objektů dokumentovaných odpovídajícím počtem textů, přibližně 600 současnými fotografiemi, 1 700 reprodukcemi původních výkresů, a stovkami dalších archiválií. Součástí databáze je i přehled 80 architektů a 50 stavitelů. Tento výběr však není konečný – databáze bude i nadále doplňována o další stavby a informace.

web / http://pam.plzne.cz/
facebook / https://www.facebook.com/pam.plzne
více informací / http://pam.plzne.cz/article/o-projektu

První fáze projektu je realizována za laskavé podpory Plzeňského kraje a Státního fondu kultury ČR.