Česko-bavorská spolupráce

Bavorsko-česká spolupráce
Regio2015 je zastřešovacím projektem pro více než čtyřicet projektů Bavorsko-české spolupráce. K nejvýznamnějším aktivitám patří Vlak za kulturou, Květiny pro Plzeň či koncert chlapeckého chóru Řezenských vrabčáků. Součástí Regio2015 jsou projekty založené na spolupráci konkrétních umělců či uměleckých spolků z okresu Plzeň a z Bavorska a velká představení různých žánrů. Realizaci projektu Regio2015 zajišťuje obecně prospěšná společnost Plzeň 2015 ve spolupráci s Centrem Bavaria Bohemia a městem Řezno. Aktivity jsou financovány z podpůrného programu Cíl 3 – Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013.

Vlak za kulturou
Každodenní vlakové spojení na trase Řezno – Plzeň se po 40 víkendů promění ve Vlak za kulturou. Ve speciálním voze vystupují při každé jízdě střídavě hudebníci a představitelé jiných žánrů jako je tanec, literatura, divadlo či kouzelníci. Německy, česky a anglicky hovořící průvodce informuje cestující o programu Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015.
Program na třetí a poslední čtvrtletí (04. 07. - 27. 09. 2015) naleznete zde

Akustické mosty
Pod vedením dirigenta a uměleckého šéfa Východobavorského mládežnického orchestru vystoupí na pódiu profesionální hudebníci, hendikepované děti a top manažeři různých oborů. Cílem projektu je spojit zdánlivě neslučitelné a pokusit se překonat vlastní hranice. 
19. září od 19 hodin, Kulturní dům Peklo

Místa setkávání | Kulturní místa 2015
Akce v příhraničním regionu a obnova zajímavých míst prostřednictvím kultury: místem konání jsou hradní zříceniny, nevyužívané průmyslové budovy, volná příroda či prázdné městské nezastavěné plochy. Přehled všech akcí naleznete zde.

Hudební most 2015
Hudba vytváří imaginární mosty mezi bavorskými a českými partnery. Uskuteční se řada hudebních představení za účasti českých a bavorských hudebníků všech stylů na zajímavých místech. Přehled všech akcí naleznete zde.

Artist in Residence
Díky spolupráci s Řezenským uměleckým spolkem GRAZ e.V. bude umělci Pavel Trnka z Plzně umožněno pracovně pobývat od 03. srpna 2015 do 03. září v Řeznu. Bližší informace naleznete zde

Literatura v pohorkách
Členové východobavorských a západočeských svazů spisovatelů podniknou společně v době od 18. do 27. září 2015 putování z Řezna do Plzně. Na jednotlivých zastávkách proběhnou česko-německá autorská čtení. Aktuální informace naleznete na http://www.vs-ostbayern.de/.

Společenské centrum a muzeum v Domě na Růžku v Úterý

Podpora výstavby muzea v Domě na Růžku v Úterý, ve kterém je umístěna expozice česko-německé historie tohoto města. Defilé se bude konat 11. září odpoledne v rámci Dnů evropského dědictví ve formě zahradní slavnosti. Plánovány jsou rozhovory s někdejšími obyvateli města Úterý.

Německo-český literární výlet - z Plané do Olbramova
Dne 5. září se uskuteční německo-český literární výlet, který provede návštěvníky mezi Planou a Olbramovem. Zahájen bude při mši v Plané, zastávky po cestě budou vyplněny čtením z knihy „Místa v srdci - Herzensorte“ a dalších děl. Výlet bude zakončen diskuzí v Olbramově.

Uzavřené projekty

Květiny pro Plzeň
Projekt Květiny pro Plzeň – bavorský pozdrav Evropskému hlavnímu městu kultury Plzeň dorazil dne 26. dubna 2015 na Náměstí Republiky. Tato neděle, naplněná uměním a kulturou, symbolicky zakončila Bavorské kulturní dny. Součástí programu byla instalace loga Evropského hlavního města kultury Plzeň z pestrých tulipánů na náměstí, vystoupení dechovek a hudebních skupin z Bavorska, umělecké performance, hry pro děti a kulinářské speciality. Ústředním bodem byla návštěva dračice Fanny z města Furth im Wald, která svým sršením ohně nadchla 20.000 účastníků.

News garden – Info:reload
Taneční vystoupení choreografa Michy Puruckera ve výloze komerčního prostoru, odehrávající se na rozhraní mezi veřejným a privátním prostorem a reflektující lokální dimenzi, celosvětové dění a intimní pocity. Performance se uskutečnila v rámci festivalu Tanec Praha v červnu v plzeňské Riegrově ulici.

Podívej se mi do očí
Různá setkání a workshopy českých a bavorských základních uměleckých škol proběhly již v průběhu roku 2014 pod vedením paní Irene Fritz z kulturní dílny Kalmreuth na obou stranách hranice. V roce 2015 byl vyvrcholením spolupráce 1. Bavorsko-český den základních uměleckých škol v rámci Bavorských kulturních dnů, konaný dne 24. dubna, s různými workshopy pro školní třídy a rodiny s dětmi.

Strom přání pro Plzeň
Umělecká díla představující strom byla instalována v bavorských a českých městech, jejichž školy jsou spojené vzájemnými partnerskými vztahy. Autoři nápadu, Philipp Klein a Andy Dünne, vztyčili společně s žáky jednotlivých škol slavnostně strom s barevnými klínky, kterými zapečetili přání pro Plzeň 2015.

Zoes Bio Box II
V rámci tanečních vystoupení konaných ve dnech 21. až 24. dubna v plzeňském Café Nebe se na malém prostoru věnovali čeští a němečtí tanečníci pod vedením choreografky Alexandry Karabelas svým (kdysi společným?) česko-německým kořenům a své vlastní identitě, a to v přímém kontaktu s publikem.

Pohádkové putování
Vyprávění česko-německých pohádek na školách na české a bavorské (hornofalcké) straně hranice. Vypravěč Oliver Machander z Řezna putoval společně s českou kolegyní Janou Věžníkovou a děti nejenom bavil, ale také jim přiblížil druhou stranu hranice. Putování vyvrcholilo v rámci Bavorských dnů 2015 v česko-německé školce Junikorn v Plzni. 

Listina Evropského hlavního města kultury
Jako pokračování tradice Listiny kulturního dědictví Řezna vytvořil kaligraf Hans Maierhofer listinu Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015 s citátem o přátelství. Slavnostní předání partnerskému městu Plzni proběhlo v rámci dne „Květiny pro Plzeň“.

Řezenští vrabčáci
Koncert světově proslulého chrámového chlapeckého sboru z Řezna v plzeňské synagoze byl jedním z vrcholů Bavorských dnů 2015.

Krimi na pivních táccích
Každý ze čtyř německých autorů zpracoval jeden krátký kriminální příběh na téma Plzeň. Tak krátký, že se každá jeho kapitola vešla na jednu stranu pivního tácku. Jeden z těchto kriminálních příběhů byl navíc přeložen do češtiny a distribuován v Plzni.

Mistrovský varhanní kurz v Úterý
Ve dnech 1. až 5. července 2015 se pod vedení známých docentů konal v Úterý Mistrovský varhanní kurz, který vyvrcholil koncertem účastníků kurzu v úterském kostele.

Foto / video