Investiční projekty

Propojení programových záměrů s investičními

Značný vliv na úspěšnou realizaci projektu Evropské hlavní město kultury 2015 má infrastruktura, která podpoří jeho programovou část. Jedná se o kultivaci nábřeží řek  Greenways ve spojení s revitalizací Štruncových sadů, přestavbu areálu Světovar, kterým se město Plzeň otevírá novým směrům a trendům současného umění i podpoře spolkové a komunitní činnosti, a v neposlední řadě o divadlo s moderní hlavní i studiovou scénou i potřebným zázemím pro filharmonii. Investorem je město Plzeň.

Nové divadlo

Nová budova divadla vyrostla v sousedství historického jádra města v Jízdecké ulici. Prvotním impulsem pro návrhy nového divadla byl fakt, že původní budova Komorního divadla v Prokopově ulici přestala odpovídat nárokům na moderní divadelní provoz a měla vážné nedostatky z hlediska bezpečnosti.

Vlastní divadelní budova zahrnuje velký sál s hledištěm pro 500 diváků, menší studiovou scénu pro 150 diváků, hlavní divácké prostory, zkušebny pro soubory činohry, opery, muzikálu a baletu i zázemí orchestru a sboru. Provozní pětipodlažní budova je s vlastní divadelní budovou propojena v podzemí společným suterénem a můstky v nadzemních podlažích. V provozní budově se mimo zázemí divadla nachází také divadelní klub, ve společném suterénu je umístěno skladové zázemí obou scén.

Nové divadlo poskytne zázemí i pro Plzeňskou filharmonii, která dosud vlastní prostory nemá. Doplňkově jsou v objektech umístěny provozy gastronomie.

Do kulturní mapy Evropy se zapsalo plzeňské divadlo jako pořadatel Mezinárodního festivalu Divadlo, který je považován za jednu z nejdůležitějších pravidelných akcí divadelní sezony ve střední Evropě. Festival probíhá každoročně od r. 1993 a vedle pozoruhodných inscenací špičkových zahraničních scén prezentuje rovněž to nejlepší ze soudobé české divadelní tvorby. V době plzeňského kulturního předsednictví se festival odehraje již v nové budově, stejně tak jako část slavnostního zahájení projektu v lednu 2015 a několik inscenací předních tanečních či divadelních souborů (Les Slovaks, bratři Bubeníčkové a další).

Více zde

Techmania Science Center

Plzeňské science center Techmania je v České republice ojedinělým projektem, experimentální stanicí pro zvídavé, která představuje ideální spojení mezi platformou neformálního vzdělávání a populární turistickou destinací. Cílem Techmanie je napomáhat veřejnosti, zejména žákům, studentům a rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a v obecné rovině objevovat možnosti lidského poznání.

Techmania Science Center je jedním z nejpopulárnějších turistických cílů Plzeňského kraje. Nachází se ve vlastním areálu o ploše téměř 30 000 m2, jehož součástí je první 3D Planetárium v ČR, To umožňuje divácky atraktivní 3D i 2D projekce na kulovou plochu o průměru 14 metrů. V Planetáriu je umístěna interaktivní expozice Vesmír, která hravým způsobem představuje fyzikální či astronomické jevy, a také projekční globus Science On a Sphere, první svého druhu ve střední a východní Evropě.

Od 28. března 2014 je otevřena hlavní expoziční hala, která svým návštěvníkům nabízí expozice věnované např. lidskému tělu, obnovitelným zdrojům energie, fyzice, matematice, chemii apod. Tematicky je skladba expozic velmi pestrá a pokryje zájem všech věkových skupin. Pro nejmenší návštěvníky předškolního věku až po dospělé. Techmania Science Center systematicky nabízí stálé i putovní expozice, jejichž doménou je interaktivnost. Princip hry a vlastního prožitku je zanesen do celkové programové nabídky science centra. Fyzika, chemie, matematika, astronomie či biologie jsou též častými tématy populárně-vzdělávacích show či workshopů. Zejména školním skupinám je určeno prvotřídní zázemí svých špičkově vybavených školních laboratoří, dílen či kluboven. Jako iniciátor, partner či koordinátor řady českých i mezinárodních projektů působí tým Techmanie velmi aktivně na poli komunikace vědy; jeho projektové aktivity sahají od pořádání edukativních soutěží či seminářů přes tvorbu vzdělávacích materiálů či organizaci tematických výstav věnovaných potenciálu vědeckovýzkumných center až po národní koordinaci tak významných akcí, jako je např. Noc vědců.

Budoucnost projektu Techmanie, u jehož zrodu stála v roce 2005 společnost Škoda Transportation, a.s. a Západočeská univerzita v Plzni, je jasná: Techmania chce sloužit jako součást neformálního vzdělávání škol a veřejnosti v České republice. Techmania usiluje o postavení vůdčí organizace na poli české komunikace vědy a o maximální možnou podporu vědy a techniky.

Zjistěte víc na oficiálních stránkách projektu.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDU) Západočeské univerzity v Plzni je moderní umělecká fakulta, která vznikla transformací původního Ústavu a později Fakulty umění a designu. Jak název napovídá, fakulta navazuje na inspirativní odkaz významného plzeňského rodáka a mezinárodně uznávaného česko-amerického designéra Ladislava Sutnara. Studenti zde pod vedením řady renomovaných českých umělců získávají bakalářské a magisterské vzdělání v širokém spektru oborů zaměřených na design, aplikované a užité umění. Více informací k FDU najdete na www.fdu.zcu.cz. FDU působí od akademického roku 2012/13 v nové moderní budově, která se již stala dějištěm řady kulturních i vzdělávacích akcí, výstav, sympozií a v lednu 2015 se stane i místem slavnostního zahájení projektu Plzeň 2015.
 
Plzeň 2015 spolufinancuje celou řadu projektů FDU. Patří sem například velký výstavní projekt s názvem Návrat Ladislava Sutnara. Jedná se o výstavní cyklus s přesahy do veřejného prostoru, který bude v průběhu roku 2015 seznamovat veřejnost s životem a dílem této výjimečné osobnosti světového designu. Dalším projektem je každoroční udílení Ceny Ladislava Sutnara českým i zahraničním uměleckým osobnostem za výjimečné výkony na poli výtvarného umění, především užitého umění a designu a v případě institucí za podporu moderního umění a designu.
Společným projektem FDU a Plzně 2015 je Arts Management – akreditovaný cyklus kurzů v rámci celoživotního vzdělávání, který má za cíl napomoci profesionalizaci neziskových organizací a poskytnout prohloubené vzdělávání příspěvkovým organizacím nejen v kultuře, ale i v souvisejících oblastech. Aktuální informace ke kurzům vypsaným pro ak. rok 2014/15 najdete zde.
 
Plzeň 2015 podporuje i mezinárodní letní školu umění ArtCamp, která již od roku 2005 dává českým i zahraničním příznivcům umění možnost strávit část léta v kreativním a inspirativním prostředí, objevit či rozvinout svůj talent, potkat zajímavé české i zahraniční umělecké osobnosti a připravit se i k přijímacím zkouškám na umělecké vysoké školy.
 
Každoroční Mezinárodní fotografické symposium přivádí do Plzně renomované české i zahraniční fotografy, součástí programu jsou semináře, workshopy, veřejné diskuse i promítání. Výstupy jsou prezentovány formou výstavy. Jako bienále probíhá tvůrčí symposium fashion designu INVENIO, které je platformou pro setkávání odborníků, studentů i absolventů oborů spojených s módou a fashion designem.
 
Dalším podpořeným projektem je vydání anglických textů Ladislava Sutnara v knize Mentální vitamíny / Mental Vitamins. Tyto pozoruhodné vizionářské texty, ve kterých Ladislav Sutnar reflektuje nejen svoji tvorbu, ale také situaci v designu a umění, budou zpřístupněny poprvé po mnoha letech.
 
FDU a Plzeň 2015 spolupracují na vybudování kreativního inkubátoru, jehož cílem je podpořit rozvoj designu, multimediální tvorby, animované a intermediální produkce, ICT a dalších perspektivních kreativních oborů v Plzeňském kraji.
 
V roce 2015 proběhne na FDU setkání představitelů, pedagogů a studentů evropských uměleckých škol v rámci symposia Design Meeting. Podobná setkání se budou v následujících letech konat v dalších EHMK.  Projekt nabídne především platformu pro spolupráci uměleckých škol, odborné veřejnosti a podnikatelského sektoru. Stejně tak v roce 2015 proběhne na FDU finále soutěže pro mladé designéry Národní cena za studentský design a udílení ceny Grafika roku.
 
Ohrožené a zaniklé kostely je pilotní projekt regionální programové linie Land Art a spočívá  v oživení vybraných zničených a rozpadlých kostelů plzeňské diecéze formou výtvarných intervencí. Dalším dílem mladých umělců z FDU bude i pomník RUKA, který připomene dílo Jiřího Trnky a boj umění za svobodu.
 

Relax centrum Štruncovy sady

Štruncovy sady tvoří zelenou plochu mezi historickým jádrem města a areálem pivovaru Plzeňský Prazdroj na soutoku řek Mže a Radbuzy. V letech 2011-12 proběhla rekultivace prostoru s cílem zatraktivnit prostředí centra města Plzně a nabídnout návštěvníkům sportovní i relaxační vyžití s vysokou kulturně-estetickou funkcí.  Došlo k rozšíření parkového okruhu k soutoku řek, zajištění přístupů k vodě, propojení lávkou do pivovaru, doplnění aktivit okolo pěší a cyklo trasy či vybudování centra freestyle sportů zahrnující víceúčelové hřiště, dětské hřiště, inline okruh, fit stezku, skateboardové centrum, lezeckou i boulderovou stěnou. Nová venkovní galerie, stojany na výstavy a prostor pro venkovní divadlo zapojily tuto část Plzně do dalších kulturních aktivit.

Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru

Plzeň se může chlubit největším venkovním hledištěm s pódiem v ČR s kapacitou 20.000 diváků. Pochází z 50. let a od roku 1983 až do konce devadesátých let se zde konal legendární festival folku a country Porta, který navštěvovaly desetitisíce lidí. V posledních letech areál hostil především studentské majálesy, Metalfest a letní kino.

Hlavním cílem projektu rekonstrukce plánované od září 2014 do června 2015 je záchrana významného kulturního fenoménu, spolu se snahou o vytvoření moderně pojatého audiovizuálního centra. Záměrem je uvést místo do podoby antického amfiteátru se sníženou kapacitou na cca 6000 míst k sezení. Nová podoba rozšíří možnosti využití i o vzdělávacích programy a volnočasové aktivity včetně amatérských divadelních vystoupení, koncertů a festivalů nad rámec regionu.