OPEN A.i.R.

Umělecké rezidence jsou místa mezinárodních setkávání umělců. Nabízejí rezidentům prostor pro vlastní tvorbu a zprosředkovávají kontakty mezi místními uměleckými kruhy a kulturními tvůrci z celého světa. Smyslem uměleckého rezidenčního programu (neboli AIR programu – artist-in-residence program) je tedy podpora kulturní výměny a rozšíření povědomí veřejnosti o rozmanitosti umělecké tvorby.

Hlavním cílem uměleckého rezidenčního programu OPEN A.i.R., který je realizován pod záštitou projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, je otevření plzeňské kulturní scény a výměna nápadů, tvůrčích zkušeností, postupů, technik a kontaktů. Program se zaměřuje na přijímání domácích i zahraničních umělců a vysílání českých umělců do zahraničí.

Velký důraz klademe na tvorbu site specific děl; zvláště v kontextu veřejného prostoru. Tvorba prezentovaná ve veřejném prostoru nabízí paletu možností, jak zapojit do tvůrčích procesů širokou veřejnost. Na rezidenci jsou zváni umělci různých žánrů, především pak vizuálního umění, nového cirkusu, digitálního umění, nových média, komunitního umění a literatury.

Program OPEN A.i.R. se zabývá také vzděláváním a rozvojem publika. Rezidence jsou nástrojem pro odkrývání tvůrčího procesu a role umělce v naší společnosti. Zástupci široké veřejnosti se mohou díky pravidelnému setkávání se s umělci na rezidenci, návštěvami jejich ateliérů a workshopů seznámit s tím, jak vznikají moderní umělecké díla, odkud umělci čerpají inspiraci, jakým způsobem při tvorbě postupují a proč. Lidé tak nejsou pouhými pasivními posluchači či pozorovateli, ale aktivní součástí daného tvůrčího procesu a výsledného díla.

Považujeme za důležité být součástí mezinárodní sítě partnerů, kteří se zajímají o bilaterální spolupráci a umělecké výměny související s výši zmíněnými tématy a přístupy. V současné chvíli úzce spolupracujeme s rezidenčními programy či centry ve Slovensku (K.A.I.R. - Košice Artist in Residence), Německu (Kunstverein GRAZ e.V, Řezno, Kulturforum, Postupim), Holandsku (Motel Spatie, Arnhem), Japonsku (Youkobo Art Space), Francii (CEAAC, Štrasburk), Belgii (RAVI, Liège), Maďarsku (Pécs) ad.

Facebookový profil programu OPEN A.i.R. najdete zde.

→ Přečtěte si plzeňské postřehy maďarského spisovatele Mihályho Etlingera.

Foto / video

Historie programu

Rok 2012

Příjezdy:
V roce 2012 jsme zorganizovali první uměleckou rezidenci v rámci připravovaného rezidenčního programu, a to třítýdenní mezinárodní rezidenční pobyt v Kapli sv. Anny v Nečtinech (severní Plzeňsko). Této zářijové rezidence se zúčastnily Caroline Krebietke (Německo), Annika Hippler (Německo), Rosa Mei (USA, Čína, Belgie, ČR) a Anna Neizvestnova (Rusko) zastupující různé umělecké žánry: komunitní umění, vizuální umění se zaměřením na laserové instalace, současný tanec a sochařství. Tématem rezidence, která navazovala regionální aktivity společnosti Plzeň 2015 (zejména Bus linka 2015) bylo „Probuzení Kaple Nečtiny“.

Všechny umělkyně - v souladu s podmínkami rezidence - zapojily místní obyvatele či umělce z Plzně a regionu. Veřejného představení výsledků třítýdenního rezidenčního pobytu (29. září 2012) se zúčastnilo téměř 80 obyvatel Nečtin, Manětína a okolí, a to všech věkových kategorií.

Výjezdy:
V září 2012 se díky spolupráci Plzně 2015 a uměleckých sdružení ze Štrasburku (zejména Arcade, Larkipass) zúčastnili čtyři umělci, jejichž tvorba je spojená s Plzní, měsíčního rezidenčního pobytu, jehož cílem bylo vytvoření site specific projektu v budově̌ bývalého sila v blízkosti knihovny André Malraux. Performerka a slamerka Masha Černíková, performer Michal Krysl, sochař Benedikt Tolar a tanečnice Kamila Mottlová vytvořili společně s dalšími 40 francouzskými umělci umělecká díla, jež proměnila opuštěný industriální prostor na „Zónu“ (La Zone) inspirovanou Stalkerem A. Tarkovského. Cílem tohoto rezidenčního pobytu bylo mj. také umožnit zúčastněným navázání kontaktů s umělci se zahraničí, inspirovat se a získat impulsy pro další tvorbu. Např. Kamila Mottlová se prostřednictvím nově získaných kolegů a přátel podílela na akci s názvem „Exhibitronic 2“, která se konala ve štrasburské katedrále dne 22. září 2012.


Rok 2013

Příjezdy
V roce proběhly 2013 pod záštitou Plzně 2015, o.p.s. čtyři rezidenční pobyty umělců v Plzeňském kraji. Dva umělecké pobyty se uskutečnily v areálu Světovaru v Plzni a dva v Kapli sv. Anny v Nečtinech. Tyto rezidenční prostory tvořily přirozeně dvě rozdílné linie rezidenčního programu Plzně 2015. První linie programu se odehrávala v industriální rozlehlé budově v prostředí města, zatímco druhá linie programu se konala v malé kapli na venkově.

Světovar
První rezidenční pobyt ve Světovaru spočíval ve spolupráci plzeňské taneční skupiny NoTa s izraelským recitátorem Vladimirem Benderskim, choreografkou Bohumírou Eliášovou a zvukovým režisérem Jiřím Jaklem. Všichni zúčastnění připravovali během tří týdnů společné představení s názvem „Šepoty“, inspirované mj. poezií Ivana Wernische. Představení výstupu z rezidence se uskutečnilo 18. července, repríza poté 11. září 2013. Obě představení se těšila početné divácké účasti a pozitivním ohlasům. Hojná divácká účast byla zřejmě do určité míry dána propojeností představení sjinou kulturní akcí na Světovaru. Velmi kladně byla hodnocena spolupráce mezi místními umělci a externisty a prezentace vystoupení v inspirativním prostředí Světovaru.

Druhý umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovaru byl pořádán ve spolupráci s Košicemi 2013; na dobu dvou měsíců zavítali do Plzně dva umělci z Východoslovenského regionu: Tibor Nagy Grosso a Tomáš Šperňák. Prezentace jejich interpretace „Příběhu Světovaru“ se uskutečnila 18. září 2013, mj. jako součást kulturní akce rozloučení se s prostorem Světovaru v historické podobě (před rekonstrukcí). Oba rezidenti uspořádali workshop pro veřejnost. Pod vedením Tomáše Šperňáka se zájemci učili základy VJingu a DJingu. Tibor N. Grosso si připravil pro zájemce workshop, při němž tvořili černobílý labyrint z lesklých fólií. Nejenom oba rezidenti, ale i širší veřejnost byli nadšeni prostory Světovaru a jeho využitím. Rezidenti si chválili spolupráci smístními umělci a obyvateli a propojení jejich programu s nečtinskou rezidencí.

Kaple Nečtiny
Týdenní srpnová rezidence v Kapli Nečtiny se tentokrát uskutečnila ve spolupráci se sdružením Cirqueon. Pozvali jsme zahraniční představitele žánru nového cirkusu, Quima Giróna ze Španělska a Annu Aro ze Švédska. Oba zúčastnění společně připravovali představení s názvem „Indomador“,

které 2. září přišlo zhlédnout přibližně 60 diváků z Plzně i manětínsko-nečtinského mikroregionu. Oba umělci připravili tvůrčí uměleckou dílnu představující základní akrobatické a cirkusové techniky, které se zúčastnilo více než 40 dětí ve věku 5 - 15 let.

Druhá letošní rezidence v Kapli sv. Anny v Nečtinech se konala od 5. do 22. září a účastnilo se jí celkem pět umělců̊ z Maďarska (spisovatelka Zsuzsa Csobánka a vizuální umělkyně Katalin Tesch), Švédska (vizuální umělec Alexander Svartvatten), České republiky / Norska (umělkyně z oblasti performing arts Nela Husták Kornetová) a Finska (výtvarnice a konceptuální umělkyně Heini Nieminen), které vybrala odborná porota na základě otevřené výzvy, na niž zareagovalo více než 60 umělců z celého světa. Rezidence tematicky navazovala na loňské „probouzení Kaple Nečtiny“, cílem bylo opět vytvořit site specific projekty, tentokrát na téma „Proměna Kaple Nečtiny“. Téma vycházelo z hlavní programové linie projektu Plzeň 2015 pro rok 2013, kterým bylo průmyslové dědictví a současné umění. Stejně jako bývalé industriální budovy, které se díky umění mění v kulturní centra, tak i kaple prochází změnou konceptu využití svých prostor. Součástí rezidence byly i tři tvořivé dílny pro žákyZákladní školy v Nečtinech. Jednalo se konkrétně o hudebně-dramatickou dílnu, uměleckou dílnu a multimediální dílnu. Závěrečná prezentace děl umělců na rezidenci se uskutečnila 21. září 2013.

Kromě jednorázových výstupů přinese tato rezidence i dva výstupy trvalejšího rázu. Švédský umělec Alexander Svartvatten tvoří počítačovou hru, jejímž dějištěm je obec Nečtiny. Maďarská spisovatelka Zsuzsa Csobánka napsala o své zkušenosti na rezidenci v Nečtinech na svůj elektronický blog a prostředím Nečtin se inspiruje i ve třídílném románu „Zinger“. Tato rezidence se zdá být navzdory nedostupnosti lokality, počtu rezidentů a diváků při závěrečné prezentaci nejúspěšnější letošní rezidencí. Site specific projekty byly promyšlené a srozumitelné pro místní obyvatele.

Rezidenční umělecký pobyt v Kapli Nečtiny byl uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje.

Výjezdy
Plzeňská umělecká scéna byla na podzim roku 2013 reprezentována v Košicích. V rámci spolupráce Plzeň 2015 s Košicemi 2013 tvořila v tamějších Kasárnách po dobu dvou měsíců (od začátku září do konce října 2013) umělkyně z Plzeňského kraje (konkrétně z Rokycan), výtvarnice Petra Římalová. Dne 5. října 2013 se Petra Římalová prezentovala v rámci svého rezidenčního pobytu na košickém festivalu „Bílá noc“ svým videem zroku 2011 „Divadlo lidských stop“. Její závěrečná práce nazvaná „Príbehy Kasární“ je videoinstalací obsahující 3D animace vytvořené na základě materiálů a fotografií prostoru bývalých košických kasáren před rekonstrukcí. Práce se rovněž opírá o osobní výpovědi pamětníků.


Rok 2014

Příjezdy

V roce 2014 jsme doposud zrealizovali šest rezidenčních pobytů. Na začátku dubna jsme měli možnost nahlédnout do dílny tvůrců z Čech, Francie, Itálie a Švýcarska (Veroniky Riedlbauchová, Breno Caetano, Nahuel Desanto,Quido Vaccarezza, Joachim Ciocca). Prezentace připravovaného mezinárodního projektu nového cirkusu Veroniky Riedlbauchové WaYting, který v Plzni získal rezidenční prostor na Fakultě designu a umění ZČU a zkouší zde připravované představení WaYting, se setkala s velmi kladnými ohlasy.

Ivana Rumanová, slovenská kulturní antropoložka, v Plzni tvořila od začátku dubna do konce května. V rámci uměleckého programu OPEN A.i.R. působila v plzeňské čtvrti Doubravka. Prostřednictvím tamějších soukromých archivů amatérských filmařů odkrývala příběhy obyvatel i místa samotného. Výstupem rezidence byly dvě komentované procházky s názvem Tour de Doubravka (30.5. a 31.5 – v rámci Evropského dne sousedů). Rezidenční pobyt Ivany Rumanové se uskutečnil ve spolupráci se Slovenským institutem, Archivem města Plzně a Západočeským muzeem v Plzni. 

Dne 17. 6. 2014 započal jednoměsíční rezidenční pobyt dvěma umělcům - Noamu Barovi (Izrael) a Karin Šrubařové (Česká republika). Umělci měli za úkol vytvořit land artová díla v prostředí Přírodního parku Fénix v Nečtinech. Součástí rezidence byl jeden tvůrčí workshop pro žáky MŠ a ZŠ Nečtiny a ZŠ Manětín, jeden tvůrčí workshop pro veřejnost a závěrečná prezentace jejich děl. Všechny jmenované události se těšily hojné účasti tamějších obyvatel i přespolních.

Od července 2014 působí v Plzni v rámci rezidenčního programu tři zahraniční umělci - Carlos Carmonamedina (Mexiko), Jonmar van Vlijmen (Holandsko) a Kyougo Matsumoto. Každý z umělců má vlasní zadání, vlastní pracovní prostor. C. Carmonamedina usiluje prostřednictvím pravidelných kulinářských workshopů o oživení bývalé městské plovárny. J. v. Vlijmen proměnil plzeňskou galerii Vestředu v dočasný úřad Evropské unie pro úředníka EU z budoucnosti. Příchozí z řad odborníků i širší veřejnosti zde diskutují o evropské identitě, a vytváří tak společně obraz o plzeňském pohledu na EU po deseti letech členství. Pracovním prostředím K. Matsumota je studio OPEN A.i.R. v Centru Husovce. Jeho dlouhodobým tématem je veřejný prostor v kontextu města. V Plzni se snaží vytvořit netradiční sportovní aktivitu/ náčiní, která v sobě propojí prvky jak japonské, tak české kultury.

V druhé polovině tohoto roku přivítáme mimo jiné i umělce z Chorvatska, Ukrajiny, Maďarska a ze Slovenska.

 

Výjezdy

V roce 2014 se doposud uskutečnily 4 výjezdní rezidence českých umělců. Kateřina Sachrová absolvovala v červenci měsíční rezidenční pobyt v maďarském městě Pécs. Pobyt byl realizován na základě spolupráce OPEN A.i.R. s programem Pécs Writers Program

Danou rezidenci shrnuje Kateřina Sachrová slovy: „Své měční působení v Pécsi jsem využila k vlastní autorské tvorbě, v rámci které vznikl především tzv. ´Deníček z Pécse´, který bude během následujících dvou let přeložen do maďarštiny a publikován v antologii rezidenčních spisovatelů. Dále jsem napsala několik textů, které budu moci prezentovat v Plzni ať už v rámci autorských čtení či v rámci literárního časopisu Plž. Jeden z textů, na kterém jsem mohla pracovat, je i připravovaná kniha, která by měla být v Plzni také vydanáCelkově hodnotím rezidenční pobyt za velmi přínosný a považuji ho za významnou zkušenost.“

 

Do Košic, na uměleckou rezidenci v rámci spolupráce s partnerským programem K.A.I.R. Košice Artist in Residence, byl vybrán Matěj Al-Ali. Těžištěm jeho tvorby je zkoumání objektové mechaniky, fyzické práce a taktility. Formální výstupy svého díla v médiu vida a DIY video-objektů nejčastěji dokumentují výkony na pomezí performance až specifických sportovních výkonů. Ve svých dílech zkoumá vztah diváka, aktéra a autora.

Výsledek svého dvouměsíčního pobytu (červenec – září) představil Matěj Al-Ali na výstavě “Něco se děje, protože se něco děje, protože se něco děje” ve čtvrtek 11. září v pavilóně Echo v Kasárnách/Kulturparku.

 

Na téměř dvoutýdenní rezidenci do belgického Monsu byl pozván vizuální umělec Lukáš Kellner, který v současné době působí mimo jiné jako asistent ateliéru Multimédia na Fakultě designu a umění Západočeské univerzity v Plzni. Lukáš Kellner se dlouhodobě věnuje fenoménu hrdinství. Stejné téma zpracoval při své zářijové rezidenci v rámci festivalu City Sonic a Park in Progress. Výstupem z rezidence byla performance zvaná „Personal Slaughterhouse“, která zobrazuje hrdinu v momentu, kdy zažívá klasickou rodinnou situaci. Bez převleku. Vernisáž se uskutečnila ve čtvrtek 11. září. Více informací nalezenete zde.