Pěstuj prostor

Představte si, že se vám ve Vašem okolí něco nelíbí, nebo máte naopak nápad, jak to u vás vylepšit. Posunout vaše nápady dále vám pomůže program společnosti Plzeň 2015, o.p.s. - Pěstuj prostor. Podnět zadáte jednoduše pomocí webového formuláře nebo poštou a popíšete v něm, co byste chtěli změnit, popřípadě jakým způsobem. Může se jednat např. o nápad na nové využití plácku se sušáky, propojení nenavazujících cyklostezek či oživení veřejného prostranství. K podnětům se vyjádří odborníci, kteří vyberou ty nejzajímavější. Plzeň 2015, o.p.s. pomůže autorům vybrané podněty dále rozpracovat, zapojit do jejich realizace místní obyvatele a získat pro jejich realizaci místní správu i potenciální sponzory. Není možné zaručit realizaci každého nápadu, všechny dobré podněty se ale dočkají podpory. Smyslem programu je především plnohodnotně zapojit obyvatele do rozhodování o podobě jejich města, posílit spolupráci veřejnosti, odborníků a místní správy a společnými silami uskutečnit co nejvíce změn. Mozaika podnětů také dává představu o tom, v jaké Plzni by lidé rádi žili, co postrádají a co se jim líbí.

Program Pěstuj prostor je otevřen všem podnětům, které souvisí se zlepšování veřejného prostoru Plzně a splňují pravidla programu. Podněty se dělí do dvou druhů: obecné podněty (ty jsou uváděny jako „Můj podnět“) a speciální výzvy k určitým tématům: např. „Schody pro Plzeň“ nebo „Řeka ve městě“. Součástí speciální výzvy jsou často doprovodné akce (např. přednášky a workshopy na dané téma) a aktivity (např. komunitní projednávání, aktivizace místní správy). Speciální výzvy jsou časově omezené (obvykle na jeden kalendářní rok), ale podněty na tato témata je možno předkládat i v dalších letech v rámci obecné výzvy.

Aktuální pravidla nového ročníku otevřené výzvy 2014/2015 budou vyhlášena v září 2014. Do té doby je možné přispívat podněty do kategorie "Mám nápad".Sledujte také program pravidelných měsíčních přednášek Pěstuj prostor a informace o připravované úpravě Městské plovárny, která proběhne v druhé polovině července. Více informací zde.

Samostatné webové stránky projektu najdete zde.

Foto / video