Plzeň pro včely

Včely jsou víc než med a náš život je s nimi spojený. Netradiční program, který je postaven na postupném vybudování důvěry o bezpečnosti a prospěšnosti celého projektu. Na včelách je bezprostředně závislý náš život, protože opylují 40% potravin, které sníme. Tento fakt, který si většina lidí ani neuvědomuje, nám zajišťuje každodenní přísun dostatku ovoce, zeleniny a potřebných vitamínů a minerálů. Včelstvo je jemné předivo našeho života a nárůst používání chemikálií v zemědělství má pro něj zničující následky. Podstatou projektu je prostřednictvím kulturně-ekologických přednášek a praktickou ukázkou chovu včelstev rozšířit poznání o důležitosti včel pro náš život, naučit reagovat děti i dospělé a předejít alergickým reakcím. Podobný projekt nebyl zatím nikde v Evropě realizován. Můžeme se proto zařadit mezi několik prvních měst na světě, kde si uvědomili, že lidská společnost se bez včel neobejde.

Ilustrační foto: Wikimedia Commons