Skryté město

Projekt Plzeň Skryté město je jedním z vlajkových projektů Plzně 2015 – Evropského města kultury. Funguje formou otevřené platformy, která umožňuje lokálním obyvatelům sdílet svoje znalosti o místní historii a přispívat tak k tvorbě živé identity města.

Projekt podporuje osobní a komunitní rozvoj obyvatelstva a zprostředkovává volnočasové zážitkové nabídky. Snaží se kreativním způsobem propojit kulturní dědictví a nové technologie s cílem podpořit ekonomickou aktivitu místních obyvatel v oblasti turismu. Skryté město je netradičním průvodcem po Plzni doplněný o autentické zážitky a osobní vzpomínky, provede Vás netušenými zákoutími historie a současností Plzně.

Projekt má 4 základní části

  • DIGITÁLNÍ MAPU;
  • MOBILNÍ APLIKACI;
  • RODINNÉ FOTOALBUM;
  • POHOSTINNOST.

Každá z nich nabízí odlišný způsob poznávání a objevování města. Dvě součásti - digitální mapa a mobilní aplikace vznikaly ve spolupráci se sdružením KVAS. 

MAPA SKRYTÉHO MĚSTA

Přečtěte si víc, než 100 příběhů na mapě na naší webové stránce mapa.skrytemesto.cz

Mapa Skrytého města vrací příběhy zpátky na místa přesně tam, kde se udály. S pomocí historiků a pamětníků ožívají významné události, silné osobní příběhy i veselé historky. Digitální mapa Skrytého města prezentuje práci rozsáhlého týmu historiků, badatelů, pamětníků a dalších spolupracovníků vedenou společným cílem – vyprávět příběh města prostřednictvím konkrétních místa a událostí.

V současnosti mapa obsahuje stovku příběhů. Mapu chceme dále rozvíjet a doplňovat i o současnou vrstvu města – postřehy lidí, kteří ve městě žijí nyní. Naším dlouhodobým cílem je vytvořit z mapy plzeňský digitální archiv, který se stane cenným zdrojem poznatků o městě. Mapa je optimalizovaná pro zobrazení na mobilních zařízeních, takže se s ní můžete vydat i do ulic! Pro ty, kteří preferují tištěnou podobu mohou využít „Průvodce skrytou Plzní“.

MOBILNÍ APLIKACE

Stáhněte si zdarma do mobilu 7 průvodců Plzní na aplikace.skrytemesto.cz

Mobilní aplikace vám umožní vžít se do kůže sedmi různých Plzeňáků a projít si město jejich pohledem, setkat se s lidmi, které oni potkávají, vidět, co oni vidí, navštívit jejich oblíbená místa. Jednotlivé postavy tedy prezentují rozdílné pohledy na město. Sami si vyberete, kým se necháte provézt. Možná vás designérka Veronika, která vás přesvědčí o tom, že život musí mít styl. Zabývá se ilustrací, multimédii a světelnými instalacemi. Architektka Martina zase vnímá město jako katalog příležitostí, ve své rodné Plzni zná snad každý významnější dům. S veteránem Tonym zavzpomínáte na osvobození Plzně a zažijete s ním město ve znamení režimů. Každá postava má svou trasu, svoje oblíbená místa a svoje přátele, se kterými se můžete osobně setkat, nechat se jimi provést nebo s nimi zajít „na jedno“. Kromě toho aplikace nabídne též kompletní kulturní program Plzně 2015 a další praktické informace, které Vám usnadní pobyt. Aplikace funguje na operačních systémech Android a iOS. Aplikace je k dispozici v českém, anglickém a německém jazyce. Stáhnout si ji rovnou můžete na Google Play či v AppStore.

PLZEŇSKÉ RODINNÉ FOTOALBUM

Jak Plzeň vidí Plzeňáci na dvou foto výstavách v DEPO2015 fotoalbum.skrytemesto.cz

Jaký byl a je každodenní život Plzeňanů? Jak tráví volný čas dnes, kam jezdívali na víkendy, kde se v Plzni nejraději setkávají? Cílem projektu Plzeňské rodinné fotoalbum je nahlédnutí do minulého a nynějšího života Plzeňanů, rozpoznání identity a charakteru města skrze vytvoření rodinného fotoalba na základě sběru starých i současných fotografií od obyvatel Plzně. Z nasbíraných fotografií vznikne web galerie a v kreativní zóně DEPO2015 dvě výstavy. První výstava s podnázvem ‚Skryté město“ bude prezentovat výsledky první fáze sběru fotografií od obyvatel Plzně, závěrečná výstava ‚Ráj mezi čtyřmi řekami“ představí finální výběr z rodinných alb Plzeňanů. Součástí projektu budou také dočasné výstavy uspořádané z materiálů plzeňských archivů a prací studentů. Výstava je v českém a anglickém jazyce.

PLZEŇSKÁ POHOSTINNOST

Vydejte se na procházku s místními obyvateli  pohostinnost.skrytemesto.cz

Pohled na město obyčejné, každodenně prožívané, utvářené lidskými příběhy a vzpomínkami nám nejlépe zprostředkují lidé, kteří ve městě žijí. Sousedské procházky tak dávají návštěvníkům jedinečnou příležitost poznat město prostřednictvím vyprávění Plzeňanů. Procházky představí jak historii, tak současnost daných míst, návštěvníky zavedou mimo centrum města, mezi obyvatele, na sídliště, do míst, který běžný turista nemá šanci poznat. Sousedské procházky budou pravidelně připraveny pro obyvatele Plzně vždy první sobotu v měsíci. Kromě komunitních procházek a tras v mobilní aplikaci můžete poznávat město ještě trochu jinak. A to prostřednictvím zážitkových nabídek konkrétních Plzeňanů. Můžete si vybrat s jakou zajímavou osobností a na jaké téma si chcete popovídat u piva nebo jestli vás láká spíše procházka s pamětníkem, návštěva ateliéru či jiných kulturních prostor. Můžete se i něco nového naučit, třeba v kurzu vaření piva nebo tvorby autorské knihy. Nabídky jsou dle možností k dispozici v českém, anglickém a německém jazyce.

Aktuální program je dostupný v sekci Pohostinnost. Vstupenky na Sousedské procházky či jiné zážitkové nabídky lze zakoupit na www.plzenskavstupenka.cz a www.eventim.cz či přímo v Meetingpointu, KD Peklo nebo na všech předprodejních místech Plzeňské vstupenky. Pro vyjednání skupinového vstupného s individuálním termínem se prosím obraťte na pohostinnost@plzen2015.cz.

 

Foto / video