Veřejný prostor

Od uměleckého díla na ulici po společnou úpravu parku, od sousedské akce před klubovnou po architektonickou intervenci na rušném místě. Veřejný prostor patří do sféry zájmu umělců, úředníků, aktivistů i jeho každodenních uživatelů. Všechny tyto skupiny se v některém z projektů zaměřených na veřejný prostor dostanou ke slovu. Budeme hledat způsoby, jak vytvářet intenzivnější vztah k místu, kde žijeme. Plzeňané si již zvykli zapojovat se pravidelně do projektu Pěstuj prostor, který v roce 2015 bude pokračovat v inovované podobě. Umělci se zapojí do proměny města díky akci Zen Plzeň - Město jako výstava. Evropský den sousedství si získal sympatie stovek obyvatel Plzně a v roce 2015 bude pokračovat v rozšířené podobě.