Návrat Ladislava Sutnara

Život a tvorbu významného plzeňského rodáka, všestranného průmyslového návrháře, grafického designéra, pedagoga a malíře Ladislava Sutnara mapuje rozsáhlý projekt Návrat Ladislava Sutnara, který je jednou ze stěžejních součástí Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015. Jeho cílem je vrátit Plzeňanům jejich slavného rodáka a zároveň navrátit geniálnímu designérovi Ladislavu Sutnarovi jeho vlast a jeho rodné město. Sutnar byl bývalým režimem cíleně opomíjen a prakticky vymazán z kulturních dějin.

Projekt Návrat Ladislava Sutnara koncipoval a vede doc. Josef Mištera, realizuje ho Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni, galerií města Plzně a společností Plzeň 2015.

Ačkoliv u nás je dosud umělcovo jméno známé hlavně v profesních kruzích a mezi studenty designu, v USA se Sutnar po své emigraci proslavil a je dodnes vnímán jako jeden z nejvýraznějších poválečných designerů v Americe. Výrazně modernizoval design hraček, skla, porcelánu, kovů, textilií, výstavnictví a grafický design, založil obor design informací a je považován za předchůdce informačních řešení internetu.Projekt Návrat Ladislava Sutnara zahrnuje celou řadu aktivit, jež postupně během roku 2015 zaplní Sutnarovou tvorbou centrum Plzně. Patří sem výstava Sutnarovy knižní tvorby v Galerii Ladislava Sutnara, prezentace jeho užité tvorby v Západočeském muzeu v Plzni a výstava slavných Venuší v Galerii města Plzně. Souběžně probíhající výstavy budou v červnu doplněné otevřením stálé expozice tvorby Ladislava Sutnara v Západočeském muzeu v Plzni (25. 6. 2015).

Projekt dále zahrnuje mezinárodní soutěžní studentskou výstavu Hommage à Sutnar – Evropa, kultura, výstavu studentských prací Inspirace Sutnar v Galerii města Plzně, vydání řady knih a natočení dokumentu věnovaného dílu tohoto všestranného umělce.
Rovněž bude realizován památník Ladislava Sutnara jako venkovní umělecká instalace, která je zvětšenou verzí Sutnarovy věhlasné stavebnice Build the Town.

Tyto aktivity se daří naplňovat za podpory města Plzně, projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury a pana Radoslava Sutnara. Díky jeho podpoře byla založena Galerie Ladislava Sutnara, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara i prestižní Cena Ladislava Sutnara, pro kterou si už třikrát přijely významné osobnosti a instituce z Evropy a USA.

Sutnarův návrat do jeho rodného města má nejen symbolickou, ale i reálnou rovinu – v listopadu 2014 byly na Ústředním hřbitově v Plzni po 75 letech od jeho odchodu do USA pohřbeny ostatky Ladislava Sutnara a jeho ženy Františky. Autorem pomníku k čestnému hrobu je doc. Petr Vogel z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.