Zen Plzeň - Město jako výstava

 
  • Výstava
  • Hlavní program
28. 04. 11:30 - 31. 10. 11:30

 

Zen Plzeň – město jako výstava
28. duben – 27. listopad 2015
7 instalací ve veřejném prostoru / 7 míst / 7 uměleckých skupin / 7 měsíců /7 vernisáží 
podrobné info na zen.plzne.cz.

díla i vernisáže jsou VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ veřejnosti
autoři děl: Matěj Al Ali, Jiří Beránek, Petr Dub, Pavel Karous, Eva Koťátková, Dominik Lang, Michal Moravčík, Tomáš Moravec, Michal Pěchouček, Pavla Sceranková, Michal Šeba, Benedikt Tolar, Dušan Záhoranský, Martin Zet, studenti z ateliéru socha a prostor FDULS ZČU
kurátor projektu: Rostislav Koryčánek
spolukurátor projektu: Karina Kubišová

Kvalita života v tom či onom městě se dá hodnotit i podle toho, jakým způsobem se zde zachází s veřejným prostorem. Nejde ani tolik o to, zda ulice a náměstí jsou upravené a zametené, jako spíše o to, jaké tato místa umožňují aktivity. Stále obtížně překonávaným neduhem mnoha českých a moravských měst je fakt, že veřejný prostor je podřízen především dopravě, a to většinou automobilové. Přestavba takových míst, tak aby byla přívětivější pro obyvatele měst, je nákladná a komplikovaná i kvůli tomu, jak jsme si zvykli je užívat.
Jednou z možností, jak přimět místo a jeho uživatele k tomu, aby nahlédli lokalitu novým pohledem a ta se otevřela jinému způsobu svého užívání, je umělecký vstup do veřejného prostoru.
Soubor uměleckých intervencí pojmenovaný Zen Plzeň – město jako výstava je součástí akcí a událostí, které připravila Plzeň 2015 ve veřejném prostoru a jejichž záměrem je rozvíjet potenciál města a podpořit jeho kvalitativní proměnu. Zen Plzeň je pomyslnou meditací o městě a úvahou, co Plzeň je a čím by mohla být do budoucna. K přemýšlení o povaze Plzně byli kurátorem projektu Rostislavem Koryčánkem (mimo jiné realizátorem brněnského projektu Sochy v ulicích) přizváni umělci, kteří mají zkušenosti se vstupem do veřejného prostoru nebo jejichž umělecký přístup obsahuje schopnost problematikou města se zabývat.

Celý projekt bude zahájen v úterý 28. dubna a následně až do října, vždy poslední úterý v měsíci, se obyvatelům a návštěvníkům Plzně představí další umělecký objekt, který na místě setrvá několik měsíců, vždy však podle charakteru díla. V průběhu projektu doplní jednotlivé intervence tematické doprovodné programy.

Sledujte aktuální informace o akci v oficiální facebookové události.

► Akce je součástí vlajkového projektu Veřejný prostor

Píseň pro Rudolfa
Pavel Karous / Michal Pěchouček
schody před Komerční bankou, Anglické nábřeží
29. dubna – 27. listopadu
Vernisáž: 28. 4. v 17 hod.
Projekt Zen Plzeň zahájí umělecká intervence Pavla Karouse a Michala Pěchoučka. Jejich vstup do města je reflexí sousoší Rudolfa Svobody, bývalého památníku československo-sovětského přátelství, které je na Anglickém nábřeží umístěno od 80. let minulého století. Umělci Pavel Karous a Michal Pěchouček se dekonstrukcí abstraktní části sousoší a fotodokumentací mnohých dalších realizací R. Svobody ve veřejném prostoru snaží ukázat, že obsah jeho děl skrývá pod propagandistickým zevnějškem barvitý komplikovaný obsah a že umělecká kvalita jeho soch je nesporná.
Na vernisáži vystoupí dětský sbor Mariella pod vedením Marie Novákové a mimo jiné přednesou skladbu plzeňského skladatele Jiřího Bezděka, která byla nastudována speciálně pro tuto příležitost.

O místě
Schody před Komerční bankou - Současnou podobu území položeného mezi řekou Radbuzou a stávající budovou Komerční banky zásadně ovlivnily dva vzájemně související momenty urbanistického vývoje centrální oblasti města Plzně. První z nich představuje usměrnění toku Radbuzy v letech 1897 až 1923, které nábřežním partiím vtisklo jejich definitivní polohu i výraz, druhý pak poválečná asanace dvou front historických domů v jihozápadním cípu Anglického nábřeží (dříve též Německého či Charkovského nábřeží).
Na demolicemi uvolněné ploše byl roku 1981 postaven sedmipodlažní objekt Státní banky československé podle projektu Vladimíra Belšána a Miloslava Sýkory. Západní průčelí bankovní budovy plynule přechází v terasovitě uspořádaný veřejný prostor Památníku československo- sovětského přátelství z roku 1983. Autorem sochařských děl je Rudolf Svoboda, významný tvůrce mnoha realizací ve veřejném prostoru v druhé polovině 20. století.
Místo nazývané Plzeňany „schody před Komerční bankou“ v současnosti budí rozpaky. Ideově koncipované, prostorově předimenzované prostranství památníku jako by ztratilo smysl. Dominantní část sousoší – mramorový obelisk – byl v roce 1993 městem Plzní v dobrém úmyslu „překódován“ na Památník obětem komunistického teroru. Místo tak ve výsledku reprezentuje poněkud nezřetelnou pietní „dvojexpozici“ a zároveň zde umělecké dílo stojí naprosto anonymně – na sousoší není žádná zmínka o autorovi (ani podpis na díle).

26. 5. Zen Plzeň – Pedagogové a studenti FDULS ZČU – Budelíp / vernisáž
náměstí Emila Škody - 17:00 
K přemýšlení o Plzni a ztvárnění některého z plzeňských míst byli do projektu Zen Plzeň přizváni pedagogové - Jiří Beránek a Benedikt Tolar - a studenti ateliéru Socha a prostor, kteří umělecky uchopí náměstí Emila Škody, místo, jež zůstává od dob válečného bombardování neutěšené. K neucelenému charakteru tohoto prostoru přispěla i výstavba autobusového nádraží pro čtyřicet tisíc zaměstnanců Škodovky a následné razantní snížení počtu zaměstnanců v 90. letech.

Omlouváme se příznivcům projektu Zen Plzeň - město jako výstava, že umělecká intervence "Popel, ani popel" na Rychtářce nebude z technických důvodů realizována. Budeme se těšit na setkání s vámi na příští vernisáži 25. srpna na prostranství U Zvonu, kde přistane audiovizuální objekt ACUO.

Foto / video

O autorech

Plzeň 2015, o.p.s.

organizační tým projektu

Tento projekt připravil organizační tým projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015

Mohlo by Vás zajímat