Partner

Das Projekt "Pilsen - Kulturhauptstadt Europas 2015" wird mit finanzieller Unterstützung der Stadt Pilsen, der Region Pilsen, des Kulturministeriums der Tschechischen Republik und der Europäischen Union realisiert. Außerdem tragen zahlreiche Partner zum Gelingen des Projekts bei. 

Geschäftsführender Partner:

PlzeňskýPrazdroj, a. s. 

Hauptpartner:

Plzeňská teplárenská, a.s.

MasterCard Europe

Partners:

Ibis 

Horsefeathers 

Bohemia Sekt 

Boels 

MM Car/Nehoda.cz 

CrossCafe 

CS Cargo 

Rako

Institut Francaise 

CzechTourism

Partner Club:

Pekařství Malinová 

Replast

TKF

SITMP

Schneider

Křimické zelí 

Samepage

Hornbach

CHS Jedlička 

Schierer

Lite jazyková škola 


Medienpartner:

Česká televize


Český rozhlas

Vltava Labe Press


JCDecaux

Euronova group

Televize ZAK

Internetový deník EARCH

Die Kommunikationskampagne wurde von der Europäischen Union, die Regionalentwicklungsprogramm kofinanziert ROP

Man Spricht Deutsch CZ


Kooperierende Institutionen

Ein Dank gilt den Projektpartnen für die Zusammenarbeit!

Westböhmische Universität in Pilsen (Západočeská univerzita v Plzni)

Fakultät für Kunst und Design der Westböhmischen Universität (Fakulta umění a designu Západočeské univerzity)

Westböhmische Galerie in Pilsen (Západočeská galerie v Plzni)

Zoo Pilsen (ZOO Plzeň)

Techmania Science Centre

Städt. Galerie Pilsen (Galerie města Plzně)

Westböhmisches Museum in Pilsen (Západočeské muzeum v Plzni)

Pilsner Philharmonie (Plzeňská filharmonie)

J.K. Tyl-Theater (Divadlo Josefa Kajetána Tyla)

Verein "k světu."

Bienale der Zeichenkunst Pilsen (Bienále kresby Plzeň)

Dominik Centrum

Zentrum für kommunale Arbeit (Centrum pro komunitní práci)

Aerofilms

Theater Divadlo Alfa

Sokol-Vereinigung (Obec sokolská)

Nationales Denkmalamt (Národní památkový ústav)

Klub tschechischer Touristen (Klub českých turistů)

Tschechische Architektenkammer (Česká komora architektů)

Stiftung / Nadace Proměny

IFLA Europe

Civilscape

Lokale Aktionsgruppen der Region Pilsen (Místní akční skupiny Plzeňského kraje)

Zahrada o.p.s.

4+4 Tage in Bewegung (4+4 dny v pohybu)

Puppen- und Marionettenmuseum (Muzeum loutek)

Pilsner Diozese (Plzeňská diecéze)

Jüdische Gemeinde (Židovská obec)

Institut Français de Prague

British Council

Goethe Institut

Verträge über die Zusammenarbeit - Klein-Förderungen

Lokale Aktionsgemeinschaft Český Západ - Lokale Partnerschaft (Místní akční skupiny Český Západ)

Galerie Klatovy / Klenová

Zentrum für Spanische Kultur und Bildung (Centrum španělské kultury a vzdělávání)

Gemeinde Nečtiny

Bürgerverein Ponton

Bürgerverein Žonglér, o.s.

Gymnasium und Grundschule František Křižík GmbH (Gymnázium Františka Křižíka a základní škola s.r.o.)

Stiftungsfonds "Grüner Schatz" (Zelený poklad)

Gemeinschaft tschechischer Buchbinder (Společenstvo českých knihařů)

Private kunstgewerbliche Mittelschule Zámeček, s.r.o. (Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola – Zámeček, s.r.o.)

Bürgerverein "Pilsner Diplomatie-Simulation (Plzeňská diplomatická simulace, o.s.)

Ing. Radek Charvát

cojc gGmbH

Union der bildenden Künstler der Region Pilsen (Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti)

Bürgerverein Bart aus Úterý (Úterské občanské sdružení Bart)

Bürgerverein ENVIC

Tschechische Joseph-Haydn-Gesellschaft (Česká společnost Josepha Haydna, o.s.)

Mikroregion Nepomucko

Bürgerverein "Unterhalb des Grünbergs" (Občanské sdružení Pod Zelenou Horou)

Bürgerverein JOHAN o.s.

Bürgerverein EduArt

Mittelschule für Bauwesen Pilsen (Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55)

Mgr. Helena Diensbierová Šimicová

Markéta Markgraf Hossingerová

Mgr. Dagmar Wizovská

Regionale Freiwilligenagentur DoRa (Dobrovolnická regionální agentura DoRa)

Bürgerverein Cultura Africa, o.s.

Jugendzentrum der Salesianer - Kinder- und Jugendhaus Pilsen (Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň)

 

Verträge über eine langfristige Zusammenarbeit

Bürgerverein Jsme částí Země, o.s.

iREPORT s.r.o.

Dominik Centrum, s.r.o.

Westböhmische Galerie in Pilsen (ZČG v Plzni, p.o.)

Ivo Hucl

Pilsner Bistum (Biskupství plzeňské)

Bürgerverein Canticorum o.s.

Eallin TV s.r.o.

Westböhmische Universität in Pilsen (Západočeská univerzita v Plzni)

Zentrum für kommunale Arbeit Westböhmen (Centrum pro komunitní práci západní Čechy, o.s.)

k světu.

Bürgerverein TRK o.s.

Bürgerverein PaNaMo, o.s.

OCET o.p.s.

Bürgerverein ART Prometheus o.s.

Bürgerverein KVAS o.s.

Internationales Folklorefestival CIOFF (Mezinárodní folklorní festival CIOFF)

 

Wir unterstützen

Koordinierungszentrum deutsch-tschechischer Jugendaustausch TANDEM (Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM)

Bürgerverein 24 o.s.

Bürgerverein CPKP o.s.

Bürgerverein Uličník, o.s.

Lion´s club

Fotoausstellung von Jean-Marc Caracci

Sportclub SK Slavia Plzeň

Alliance française de Plzeň

Excellent Plzeň, s.r.o.

Bürgerverein Slowakisch-tschechischer Club (Slovensko-český klub, o.s.)

Jump films

JBV Plzeň, s.r.o.

Cultura Africa, o.s.

Arabfest, o.s.

Zentrum für spanische Kultur und Bildung (Centrum španělské kultury a vzdělávání)

Fotoclub Pilsen (Plzeňský fotoklub)

Škoda Plzně

 

Ausländische Partner

Tschechisches Zentrum Brüssel (České centrum Brusel)

Tschechisches Zentrum Bratislave (České centrum Bratislava)

Tschechisches Zentrum München (České centrum Mnichov)

Tschechisches Zentrum Berlin (České centrum Berlin)

Stadt Regensburg

Stadt Liège

Le Manège.Mons

Maison Folie Mons

Numédiart Mons

L’Ecole du Futur Mons

Transcultures Mons

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) Schönsee

Brave Kids Wroclaw

aedec Strasbourg

Theaterpädagogische Zentrum das Ei + A-BASTA!, o.s.