Expert Ragnar Siil

Jako náměstek ministra kultury měl Ragnar Siil na starosti umění. Dnes řídí estonský think tank a poradní skupinu se zaměřením na kreativní ekonomiku Creativity Lab. Předsedá rovněž stejně zaměřené evropské expertní skupině a je členem evropského sdružení kreativního průmyslu European Creative Industries Alliance.

Ragnar Siil nám řekl: Kreativní odvětví se ukázala jako důležitý zaměstnavatel. S rostoucím povědomím o jejich významu a trvalou státní podporou se jim v Estonsku začalo nebývale dařit. Nyní musíme stabilizovat existující podniky. 

Rezervace

Rezervace u tohoto hosta již není možná.